Визначення термодинаміки

Перед тим, як глибше дізнатися значення слова, яке зараз займає нас, термодинаміка, важливо підкреслити, що етимологічне його походження знайдено латинською мовою. Більш конкретно можна підкреслити той факт, що він відповідає об'єднанню трьох чітко диференційованих частин: терміном, який визначається як "гарячий", іменник, який еквівалентний "силі" або "силі", а суфікс - ico, що може бути визначено, що означає "відносно".

Вона ототожнюється з назвою термодинаміки до галузі фізики, яка фокусується на вивченні зв'язків між теплом та іншими різновидами енергії . Проаналізуйте, отже, ефекти, які мають макроскопічні зміни температури, тиску, щільності, маси та об'єму в кожній системі.

Важливо підкреслити, що існує ряд основних понять, які є фундаментальними для того, щоб заздалегідь знати, як зрозуміти процес термодинаміки. У цьому сенсі одним з них є те, що називається станом рівноваги, яке можна визначити як той динамічний процес, який відбувається в системі, коли як обсяг, так і температура і тиск не змінюються.

Так само існує так звана внутрішня енергія системи. Це розуміється як сума тих енергій кожного і кожного з частинок, які складають таку. У цьому випадку важливо підкреслити, що ці енергії залежать тільки від температури.

Третя концепція, яка є важливою для того, щоб ми знали, перш ніж знати, що таке термодинамічний процес, - це рівняння стану. Термінологія, що виражає зв'язок між тиском, температурою і об'ємом.

Основою термодинаміки є все, що пов'язано з проходженням енергії, явищем, здатним викликати рух в різних тілах . Перший закон термодинаміки , який відомий як принцип збереження енергії, стверджує, що якщо одна система здійснює обмін тепла з іншим, його внутрішня енергія буде перетворена. У цьому сенсі тепло представляє енергію, яку система повинна переставляти, якщо вона має компенсувати контрасти, що виникають при порівнянні зусиль і внутрішньої енергії.

Другий закон термодинаміки передбачає різні обмеження для передачі енергії, які, за гіпотезою, можуть бути здійснені, якщо врахувати перший закон. Другий принцип служить регулятором напрямку, в якому виконуються термодинамічні процеси, і накладає неможливість розробки їх у зворотному напрямку. Слід зазначити, що цей другий закон підтримується ентропією , фізичною величиною, що відповідає за вимірювання кількості непридатної енергії для створення роботи.

Нарешті, третій закон, передбачений термодинамікою , підкреслює, що неможливо досягти теплової позначки, яка досягає абсолютного нуля через кінцеву кількість фізичних процедур.

Серед термодинамічних процесів виділяються ізотермічні (температура не змінюється), ізокори (об'єм не змінюється), ізобаріческіе (тиск не змінюється) і адіабатики (немає теплопередачі).

border=0

Пошук іншого визначення