Визначення гетерозиготи

Поняття гетерозиготи не з'являється у словнику, розробленому Королівською іспанською академією ( РАЕ ). У будь-якому випадку цей термін часто використовується в рамках біології, особливо в контексті генетики .

Гетерозиготний організм - це той, що має дві різні форми одного і того ж гена , одна з яких відповідає матері, а інша - успадкована від батька. Це означає, що гени гетерозиготного індивідуума мають різні алелі .

Ген являє собою послідовність дезоксирибонуклеїнової кислоти ( ДНК ), що дозволяє передавати спадковий характер. Альтернативні форми генів, які знаходяться в одному місці ( локусі ) в гомологічних хромосомах, називаються алелями. Коли організм має різні алелі в гені, він кваліфікується як гетерозигота.

Ці різні форми гена викликають ефекти, які також показують варіації (коричневі або чорні очі, світле або каштанове волосся і т.д.). У разі гомозиготних організмів, однак, однакові форми специфічного гена матері і батька успадковуються.

У гетерозиготному індивідуумі, коротше кажучи, гени одного і того ж локусу (фіксованого положення) гомологічних хромосом неоднакові, оскільки організм має різний алель у кожній з цих хромосом . Саме тому вона має дві різнорідні форми (алелі) кожного конкретного гена. Слід зазначити, що кожна успадкована форма відповідає одному з батьків.

Гомозиготний індивід , з іншого боку, представляє ідентичні гени в локусах гомологічних хромосом. Таким чином, він містить точні копії гена для певної ознаки, зареєстрованої в гомологічних хромосомах.

border=0

Пошук іншого визначення