Визначення соціального сприйняття

Соціальне сприйняття - це вивчення соціальних впливів на сприйняття. Майте на увазі, що однакові якості можуть створювати різні враження, оскільки вони взаємодіють один з одним динамічно.

Щоб краще зрозуміти цю концепцію, було б добре раніше правильно зафіксувати концепцію сприйняття . Це стосується розробки та інтерпретації стимулів, захоплених для кожного з органів почуттів живої істоти. Це когнітивний процес, який кожен індивід виконує по-іншому, для чого використовується низка попередніх уявлень, які служать для більш швидкої дискримінації того, до чого піддається наш організм, таким чином, наприклад, що торкаючись рукою \ t Те, що дуже гаряче, ми швидко знімаємо нашу руку, тому що ми розуміємо, що нам це шкодить.

Враження мають певну структуру , де є центральні якості і периферійні якості. Кожна частина утворює ціле; бездіяльність або агрегація якості змінює глобальне сприйняття.

У випадку сприйняття людей з'являються різні чинники, які впливають на сприйняття: очікування щодо суб'єкта, з яким вони будуть взаємодіяти, мотивації (які змушують сприйманого чоловіка бачити в іншому індивідууму, що бажано). див.), цілі (вплив на обробку інформації), знайомство і досвід .

Існують різні ефекти, які змінюють соціальне сприйняття. За величиною стимулу може виникати перцептивна акцентуація (коли величина стимулу велика, вона сприймається як більша, ніж вона є) або ефект ореолу (якщо людина сприймається позитивно в будь-якій його ознаці, вона має тенденцію виглядати позитивно в інших рисах).

Відповідно до емоційного значення стимулу, перцептивна оборона може бути спровокована (перед загрозою стимулів) або перцептивним розумінням (перед стимулами, які можуть задовольнити потребу або запропонувати певну користь).

Стереотип (призначення атрибутів на основі групової ідентичності), упередження (індивідуальний спосіб встановлення суджень про людей або речі, далекі від загального соціального сприйняття) і проекція (вплив власних емоцій при оцінці людей або ситуацій) ) також є тривожними наслідками сприйняття.

Синдром Аспергера і соціальне сприйняття

Існують певні захворювання або розлади, які сильно впливають на те, як людина сприймає своє оточення; серед них синдром Аспергера .

Ця проблема викликає серйозні труднощі в соціальній взаємодії людини, яка її страждає, через обмежену здатність відповідати емоціям, які виявляє середовище, і використання мови, яка значно відрізняється від тієї, що існує у її однолітків, а також присутності. певних нав'язливих і повторюваних поведінок .

Як показали декілька досліджень міжнародного характеру, ці особи відображають інвалідність в соціальному пізнанні і в емоційній емпатії ; Це виявляється у неможливості надати сенсу власним емоціям та їх оточенню; таким чином, вони повинні навчитися захоплювати знаки, що випромінюються через різні настрої, для того, щоб співвідноситися в найменшій і неефективній можливості.

Як у людей, які страждають від синдрому Аспергера, так і у високому функціонуючому аутизмі , труднощі, пов'язані з навколишнім середовищем, здаються схожими; існує чітка зміна в розвитку психічних здібностей і труднощі в розумінні і регулюванні своїх емоцій і аналізування тих, які відповідають їх оточенню; що істотно впливає на їх відносини . Ці особи, як правило, ведуть більш одинокі життя і, здається, не стурбовані почуттям віддаленості від інших людей.

border=0

Пошук іншого визначення