Визначення клітинного циклу

Клітинний цикл являє собою набір стадій, що розвиваються між двома клітинними поділами , які виконуються послідовно. Процес починається в той момент, коли виникає нова клітина, яка спускається з іншої, яка була розділена, і закінчується, коли ця клітина веде наступний поділ і породжує іншу пару, яка вважається його дочками.

Клітинний цикл можна розуміти як серію подій, які відбуваються впорядковано, у той час як клітина зростає і, нарешті, ділиться на дві дочірні клітини . Клітини проходять через два стани : інтерфейс (стан без поділу) і M-фаза (стан поділу).

На інтерфейсі клітина виконує певні конкретні функції, коли вона рухається до поділу клітини. Початкова стадія відома як фаза G1 , коли вона починає синтезувати РНК і білки . У цій фазі клітина вдається подвоїти свою масу і свій розмір. Потім наступає S-фаза з синтезом ДНК і дублюванням кожної хромосоми.

Клітинний цикл продовжується з фазою G2 інтерфейсу: слідує синтез РНК і білків і починається поділ . У цьому випадку клітина переходить у другий стан, званий Phase M.

Ця фаза М є, коли поділ клітини зроблено бетоном: клітина-попередник ділиться на дві інші клітини (дочірні клітини), які ідентичні. Фаза М включає мітоз і цитокінез .

Мітоз - це біологічний процес, що відбувається в ядрі еукаріотичної клітини, безпосередньо перед її розділенням; в декількох словах вона полягає в тому, що характерний спадковий матеріал розподіляється справедливо. Цитокінез , з іншого боку, є фізичним поділом цитоплазми на дві клітини.

Регуляція клітинного циклу

У 2001 р. Було поширене пояснення регуляції клітинного циклу, яке можна спостерігати в еукаріотичних організмах з точки зору рішень, що приймаються в певних критичних моментах самого циклу, зокрема мітозу. З цього виникають деякі питання, наприклад, чому ДНК реплікується тільки один раз або чому можна підтримувати еуплоїдію клітин .

Відповідь можна знайти в тому, що під час фази G1 циклін полегшує те, що регулятори, деноміновані Cdc6, можуть бути додані до комплексу визнання походження ( ORC ), який відповідає за запит дії механізму генетичної реплікації в середині процес, в якому генерується комплекс для майбутньої реплікації ДНК.

Коли настає початок фази S, Cdk-S генерує дисоціацію Cdc6 і деградує свої білки, крім того, щоб експортувати Mcm до цитозолю, так що до наступного циклу неможливо для початку реплікації набирати пререпликативный комплекс. Через фазу G2 і M унікальність цієї структури зберігається до тих пір, поки рівень активності Cdk не розпадається після мітозу, і знову можна додати Mdm і Cdc6 для наступного циклу.

Інше питання, яке піднімає це дослідження, полягає в тому, як ввести мітоз . Щоб відповісти на це, можна подумати, що циклін B, поширений в Cdk-M, присутній протягом усього циклу. Циклін зазвичай інгібується фосфорилюванням через білок Wee ; однак, коли фаза G2 закінчується, фосфатаза, звана Cdc25, активується і виключає інгібітор фосфату для підвищення його активності. Він також активує Cdk-M і пригнічує Wee, що викликає позитивний зворотний зв'язок, що викликає накопичення Cdk-M.

border=0

Пошук іншого визначення