Визначення комерційного права

У кількох галузях права комерційне право (також відоме як комерційне право ) присвячене регулюванню відносин між людьми , контрактами та комерційними діями.

Комерційне право є частиною приватного права і включає всі правила, що стосуються торговців у зв'язку з розвитком їх роботи. На загальному рівні можна сказати, що регулювання здійснення комерційної діяльності здійснюється галуззю права.

Важливо пояснити, які джерела вищезгаданого комерційного закону. У цьому випадку ми можемо встановити, що це закон, юриспруденція - це тлумачення того, що суддя і решта юрисдикційного порядку складають закон, а також те, що є звичаєм. Цей останній аспект ми можемо сказати, що він виходить безпосередньо з того, які практики, які зазвичай виконують торговці

У випадку Іспанії необхідно підкреслити, що головним документом у цьому питанні є Комерційний кодекс, який був створений у 1885 році. Він складається з чотирьох книг, що стосуються таких питань: торговці та торгівля взагалі, торговельні контракти. морський купець і призупинення платежів, банкрутств і приписів.

Однак необхідно також зазначити, що в цій країні цей тип права ґрунтується на двох фундаментальних правилах або принципах. Одним з них є влада держави планувати, яка економічна діяльність є. А друга з них - не лише право на свободу товариства, а й приватну власність.

Можна розрізняти два критерії комерційного права. Об'єктивним критерієм є те, що стосується самих актів торгівлі. Навпаки, суб'єктивний критерій пов'язаний з особою, яка виконує функції торговця.

Комерційне право не є статичним, але пристосовується до мінливих потреб ринку , компаній і спільноти в цілому. У будь-якому випадку завжди дотримуються п'ять основних принципів: це індивідуалістське право (оскільки воно зосереджується на зв'язках між індивідами), професійне (захищає інтереси підприємців), прогресивне (змінюється з часом), інтернаціоналізоване (вона інтегрована в глобальну торгівлю) і звична (заснована на митниці).

Комерційне право, коротко кажучи, відповідає за структурування поточної комерційної організації і встановлення умов правового регулювання, що стосуються роботодавців , таке назву дається всім суб'єктам, які розробляють діяльність, пов'язану з торгівлею.

Торгівельні акти , зі свого боку, є тими, які вказані з наміром генерувати і отримувати прибуток або прибуток.

Крім того, важливо також, що ми визнаємо незамінність товарного права в нашому суспільстві, оскільки вона відіграє фундаментальну роль не тільки в економічному розвитку, а й у політиці і, звичайно, в суспільстві. Це досягається шляхом безпосереднього втручання у виробництво товарів і послуг, які відповідають за задоволення потреб людини.

border=0

Пошук іншого визначення