Визначення колінеарних векторів

Вектор , в області фізики , є величиною, яка визначається через її точку застосування, її напрямок, його значення і його величину. Залежно від їхніх характеристик і контексту, в якому вони діють, можна диференціювати різні типи векторів, такі як копланарні вектори, некомпланарние вектори, протилежні вектори, результуючі вектори, одиничні вектори і паралельні вектори .

У випадку колінеарних векторів це ті, які з'являються на одній лінії або паралельні певній лінії. Коли співвідношення, що зберігають їх координати, дорівнюють, а векторний продукт еквівалентний 0 , два вектора є колінеарними.

Тобто, згідно з теорією в області геометрії, можна сказати, що два вектори є колінеарними в момент, коли вони мають однакову адресу, оскільки в цьому випадку вони є паралельними лінійними менеджерами. Звичайно, вони не повинні мати такий самий сенс у необхідний спосіб.

У побуті можна знайти приклади колінеарних векторів. Припустимо, хтось має намір підняти важкий предмет за допомогою шківа . Щоб виконати цю дію, скористайтеся мотузкою, яка зв'язує об'єкт і проходить через шків. При витягуванні мотузки діють дві сили: одна створена напругою мотузки, а інша - направлена ​​вниз і представлена ​​вагою того, що ви хочете рухати. Тому можна сказати, що на рядок діють два колінеарні вектори.

Коли можна графічно представити вищезгадані колінеарні вектори, важливо враховувати кілька відповідних аспектів. Зокрема, щоб зробити це правильно, ми повинні вибрати як напрямок, так і напрямок, проходячи через точку застосування і модуль. Останній повинен знати, що це дано тим, якою є довжина кожного розглянутого вектора на основі шкали, яка раніше була визначена.

Звичайно, ми не повинні забувати, що коли ми посилаємося на колінеарні вектори, ми безповоротно думаємо про інших, які є їх протилежностями, і це те, що їх назва показує: неколінеарні вектори. З них можна виділити такі ознаки ідентичності:
- Вони - вектори, які не мають однакової адреси.
- Для того, щоб отримати результат, необхідно вдатися до застосування і застосування геометричних або аналітичних методів. В останньому, реалізація і використання діаграми грає фундаментальну роль.
- Коли можна додати суму цих неколінеарних векторів, необхідно враховувати, що вони повинні бути пов'язані з однаковою фізичною величиною.

Важливо зазначити, що нульовий вектор (модуль якого дорівнює 0 ) є колінеарним по відношенню до всіх його копланарних векторів (тобто до тих векторів, які знаходяться в одній площині). Це пояснюється тим, що нульові вектори представлені у вигляді точки, а точки вписуються у всі рядки.

border=0

Пошук іншого визначення