Визначення соціального права

Натхненні принципами правосуддя , права становлять інституційний порядок, що регулює поведінку людини в суспільстві . Отже, це сукупність нормативних актів, що дозволяють вирішувати соціальні конфлікти.

Закон можна розділити на різні гілки. У цьому сенсі можна говорити про публічне право (коли держава , як влада, втручається з його примусовими повноваженнями) або приватне право (правові відносини встановлюються між індивідами), наприклад.

Галузь соціального права народжується в публічному праві від змін у формах життя. Його мета полягає в тому, щоб упорядкувати та виправити нерівності, які існують між соціальними класами, з наміром захистити людей перед різними питаннями, які виникають щодня.

Соціальне право, у свою чергу, включає інші галузі, такі як трудове право , право на соціальне забезпечення , імміграційне право та аграрне право .

Важливо мати на увазі, що поділ права в різних галузях полегшує дослідження, але це не має великого значення в конкретному застосуванні правових норм. Усі галузі права пов'язані між собою та взаємодіють у будь-якому судовому процесі.

Поняття соціального права менш поширене, ніж поняття публічного права або приватного права. Це відбувається тому, що саме визначення права передбачає існування соціального факту (тобто, де вступають в дію відносини між людьми в рамках суспільства). Тому є фахівці, які вважають, що концепція соціального права не має більшої актуальності.

Соціальне право на житло

Усі особи, які мають змогу правильно розвиватися, повинні задовольняти низку потреб і, коли, відповідно до їх економічної або соціальної ситуації, вони не можуть це зробити, держава зобов'язана вирішувати зазначені недоліки, щоб сприяти розвитку спільноти з рівними можливостями та умови ; це те, що означає життя в демократії. Проте, вона залишається лише в теорії, оскільки достатньо озирнутися, щоб знайти нерівність, розчарування, безпорадність, бідність і, звичайно, постійне порушення соціальних прав окремих осіб .

Право на житло входить до сфери соціального права і пов'язане з важливістю задоволення однієї з потреб, які має кожна людина: місце, де можна знайти притулок, яке можна назвати ДОМОЮ. Задоволення цієї потреби дозволить йому розвиватися з гідністю і безпечним шляхом, будучи здатним вести приватне і сімейне життя, захищене від будь-якої небезпеки, яка може вдарити його ззовні гнізда.

Порушення цього права, таким чином, призводить до порушення фізичної та психічної цілісності особи, що вплине не тільки на їхню поведінку в межах їх сімейної групи, але й вплине на все соціальне середовище .

Якщо взяти до уваги проблеми, що відбуваються в Іспанії внаслідок того, що тисячі будинків, захоплених банками та масово виселення, можна зрозуміти справжню важливість цього права . Люди, які постраждали від наслідків виселення , навіть взяли своє життя, тому що вони почуваються абсолютно приниженими перед людьми.

У Ваймарській конституції, продиктованій у 1919 році, у розділі, присвяченому питанням цивільного характеру, існує окрема стаття, що стосується житла, як недоторканої необхідності з боку держав; З іншого боку, стосовно міжнародної сфери, у Загальній декларації прав людини це право також широко згадується. Незважаючи на це, з цього року до сьогоднішнього дня право вважається систематичним порушенням .

border=0

Пошук іншого визначення