Визначення дійсних чисел

Число - це вираз величини по відношенню до її одиниці . Термін походить від латинського numĕrus і відноситься до знака або набору знаків . Теорія чисел об'єднує ці ознаки в різні групи. Природні числа , наприклад, включають один (1), два (2), три (3), чотири (4), п'ять (5), шість (6), сім (7), вісім (8), дев'ятий (9) і, як правило, до нуля (0).

Концепція реальних чисел виникла в результаті використання єгиптян загальними дробами, близько 1000 р . До н . Розвиток поняття продовжувався з внесків греків, які проголошували існування ірраціональних чисел.

Реальні числа - це ті, що можуть бути виражені цілим числом (3, 28, 1568) або десятковим числом (4.28, 289.6, 39985,4671). Це означає, що вони включають раціональні числа (які можуть бути представлені як частки двох цілих чисел, що відрізняються від нуля) і ірраціональні числа (ті, які не можуть бути виражені як частка цілих чисел з знаменником, відмінним від нуля).

Інша класифікація дійсних чисел може бути зроблена між алгебраїчними числами (тип комплексного числа) і трансцендентними числами (тип ірраціонального числа).

Більш конкретно, ми знаходимо той факт, що реальні числа поділяються на раціональні та ірраціональні числа. У першій групі знаходяться дві категорії: цілі числа, які поділяються на три групи (натуральні, 0, негативні цілі) і дробові, які підрозділяються на власні дроби і невідповідні дроби. Все це, не забуваючи про те, що в межах згаданого природного існує також три сорти: один, природні двоюрідні та природні сполуки.

У другій вищезгаданій групі, що стосується ірраціональних чисел, ми знаходимо в свою чергу, що існують дві класифікації: ірраціональна алгебраїчна і несуттєва.

В інженерній справі вищезгадані реальні числа спеціально використовуються і починаються з ряду чітко відокремлених ідей, таких як: реальні числа є сумою раціональних і ірраціональних чисел, множина дійсних чисел може бути визначена. як впорядкована множина, і це може бути представлено прямою лінією, в якій кожна її точка являє собою певну кількість.

Важливо мати на увазі, що реальні числа дозволяють виконати будь-який тип основної операції з двома винятками: корені парного порядку від'ємних чисел не є дійсними числами (тут з'являється поняття комплексного числа) і немає поділу між нулем ( не можна розділити щось між нічим).

Це означає, що за допомогою згаданих дійсних чисел ми можемо виконувати такі операції, як суми (внутрішні, асоціативні, комутативні, протилежного елемента, нейтрального елемента ...) або множення. В останньому випадку слід підкреслити, що з урахуванням множення ознак чисел результат буде наступним: + по + дорівнює +; - by - дорівнює +; - від + дає в результаті -; і + by - дорівнює -.

border=0

Пошук іншого визначення