Визначення соціальної педагогіки

З давньогрецької платодагоги педагогіка є терміном, що відноситься до сукупності знань, пов'язаних з освітою . Педагогіку можна розглядати як науку або мистецтво, об'єктом якого є освітня сфера.

Соціальний , з іншого боку, - це те, що належить до суспільства або стосується нього (набір індивідів, які є частиною однієї культури і що утворюють спільність через їх взаємодію).

Таким чином, поняття соціальної педагогіки пов'язане з наукою, пов'язаною з освіченістю для соціалізації . Соціальні педагоги прагнуть до соціальної реінтеграції тих, хто перебуває поза системою, і працюють на задоволення потреб, які захищені правами людини .

Соціальна педагогіка відповідає за педагогічне втручання в соціальні послуги з профілактики , допомоги та ресоціалізації . Профілактична дія намагається передбачити проблеми, що перешкоджають людям стати соціалізованими, допомога полягає у наданні допомоги тим, хто перебуває на соціальному ризику, і боротьбі за ресоціалізацію для повторного включення через корекцію девіантної поведінки.

Все це приходить до визначення, що професіонал, який називається соціальним педагогом, відповідає за проведення дуже конкретної серії дій, за допомогою яких можна досягти цілей, які він запропонував досягти у сфері, де він працює. Зокрема, основні функції:
• відповідає за виховання таких цінностей, як повага та толерантність.
• Продовжує виконувати певні координаційні дії, щоб досягти встановлених цілей, в яких різні групи та утворення мають багато зробити.
• Не менш важливим є той факт, що він продовжує розробляти та реалізовувати різні проекти та плани для досягнення своїх цілей.
• Необхідно докорінно вести переговори з тими, хто працює над досягненням угод, які служать для просування вперед.
• Вона повинна стати таким же інструментом для змін, як для людей, з якими працює, так і для суспільства в цілому.
• Життєво важливо, щоб людина була не тільки з великими комунікативними якостями, але й з необхідними можливостями, щоб ті, хто втручається в їхні проекти, також виконували свою роль і співпрацювали.

Слід зазначити, що соціальний педагог може діяти в різних сферах, таких як освіта дітей, допомога сім'ям, робота з підлітками, неформальна освіта для дорослих, догляд за інвалідами та робоче середовище.

Однак існує багато інших сфер, де соціальна педагогіка також діє через своїх професіоналів. Це стосується допомоги сім'ї, соціокультурної анімації, екологічної освіти, управління спадщиною, культурного менеджменту або уваги до всього цього населення, яке за певних обставин вважається в ситуації маргіналізації ,

Метою соціальної педагогіки, коротко кажучи, є виховання, щоб жити в суспільстві . Розвиток моральних цінностей дозволяє людині інтегруватися в свою культуру і суспільство, живучи в спільноті.

border=0

Пошук іншого визначення