Визначення функції

Поняття функції походить від латинського терміну functĭo . Слово можна використовувати в різних областях і з різними значеннями.

Наприклад, функцією є представлення художнього твору . Театральна функція - це виступ, який виконується в театрі , а функція виставки фільму в кінотеатрах також називається.

З іншого боку, математичною функцією є відповідність або відношення f елементів множини A з елементами множини B. Функція виконує умову існування (всі елементи A пов'язані з елементами B) і з умовою єдиності (кожен елемент A пов'язаний з одним елементом B).

У комп'ютерній науці , точніше в мовах програмування , функція - це тип суббольгоритма, який описує послідовність порядків. Ці замовлення виконують конкретне завдання більшого застосування.

Для семіотики функція - це сукупність елементів і відносини між ними, які необхідні для визначення структури .

Нарешті, технічна функція - це проходження, через відповідний пристрій, заданого набору початкових станів системи , до потрібного набору кінцевих станів. Наприклад: система "джерела води" , з початковим станом "нечистої води" , може використовувати технічну функцію "очищення води", щоб зробити кінцевий стан "джерелом чистої води" .

border=0

Пов'язані визначення

Пошук іншого визначення