Визначення XML

XML походить з розширеної мови розмітки ( "Extensible Markup > " ). Це метаязыка ( мова, що використовується для того, щоб сказати про іншу) розширювану етикетку, розроблену Консорціумом Word Wide Web ( W3C ), міжнародною торговою компанією, що дає рекомендації для World Wide Web .

XML

XML - це адаптація SGML ( Стандартна узагальнена мова розмітки ), мова, що дозволяє організувати та маркувати документи . Це означає, що XML сам по собі не є мовою, а системою, що дозволяє визначати мови відповідно до потреб. XHTML , MathML і SVG - це деякі з мов, які XML має можливість визначити.

Бази даних, текстові документи, електронні таблиці та веб-сторінки - це деякі з областей застосування XML. Метаязик з'являється як стандарт, який структурує обмін інформацією між різними платформами.

Експерти відзначають кілька переваг, які випливають з використання XML, таких як: що він розширюється (нові теги можна додати після оформлення документа); його аналізатор є стандартним (він не вимагає змін для кожної версії метамови); полегшує аналіз і обробку XML-документів, створених третіми особами.

Серед мов, створених за допомогою XML, виділяються XSL ( Extensible Stylesheet > ) і XLINK (які намагаються перевершити обмеження гіпертекстових посилань в

border=0

Пошук іншого визначення