Визначення механічної енергії

Кажуть, що енергія є владою генерувати перетворення або рух у певній речі. Концепція також відноситься до ресурсу, який, завдяки технології , може мати промислове застосування.

Механіка , з іншого боку, охоплює всі ті речі, які діють за допомогою механізму або механізму . Термін також використовується для опису автоматичного акта і об'єкта, який може викликати такі наслідки, як зіткнення або ерозії.

Він відомий як механічна енергія , отже, до тієї енергії, в яку втручаються і положення, і рухи тіл . Це означає, що механічна енергія - це сума потенціалу, кінетичних енергій і пружної енергії об'єкта в русі .

Отже, так звана механічна енергія може бути представлена ​​як здатність тіл з масою здійснювати певне зусилля або працю . Важливо пам'ятати, що енергія не створюється і не знищується, а зберігається. Механічна енергія залишається незмінною в часі завдяки дії сил консервативного характеру, які працюють на залучених частинках.

Серед типів механічної енергії можна назвати гідравлічну енергію (яка використовує потенційну енергію руху води) і енергію вітру (модальність, що виникає при дії вітру).

Прикладом механічної енергії, отже, є експлуатація греблі . Коли вона вивільняє воду, потенційна енергія перетворюється в кінетичну енергію (в русі), а сума обох становить механічну енергію.

Інший приклад має місце з тими механізмами, які треба завести так, щоб вони працювали: під питанням весни випускається кінетична енергія, що дозволяє виконувати різні завдання, такі як переміщення іграшкового автомобіля. Як ви можете бачити, механічна енергія дуже присутній в нашому повсякденному житті, в об'єктах так само просто, як маятник годинника .

Закон збереження енергії

Цей закон представляє фундаментальний принцип термодинаміки і встановлює, що загальна енергія фізичної системи, яка не взаємодіє з іншою, не дає ніяких змін у часі , хоча її тип може змінюватися. Іншими словами, як пояснюється в попередніх параграфах, енергія не створюється і не руйнується, але можна помітити зміну її форми. Яскравим прикладом є перетворення сонячної енергії в електроенергію.

Різні галузі механіки описують збереження енергії окремими способами; Давайте подивимося на деякі приклади:

* для механіки лагранжа - це явище, яке починається з теореми Нетера, якщо скалярна функція не пов'язана з часом. У даному випадку зазначена теорема стверджує, що можна сформувати так звану гамільтонову величину, яка залишається незмінною в часі, починаючи з лагранжиана (функція). Більш того, якщо кінетична енергія народжується з квадратної потужності швидкості, не пов'язаної з тимчасовими аспектами, то згаданий гамільтоніан буде еквівалентний механічній енергії всієї системи , яка зберігається;

* у випадку ньютонівського, цей принцип не розглядається як похідна вищезазначеної теореми, але можна перевірити її у випадку деяких систем частинок низької складності, за умови, що кожна із залучених сил виводиться з потенціалу ;

Релятивістська механіка попереджає перешкоду при пошуку узагальнення даного закону, оскільки вона не може адекватно диференціювати масу і енергію . Що стосується цього, маса не може бути збережена, на відміну від енергії, тому також неможливо адаптувати закон, щоб його включити.

border=0

Пошук іншого визначення