Визначення радіан

Радіан - це термін з етимологічним походженням в радіусі , латинське слово, яке можна перекласти як "радіо" . Поняття з'являється в Міжнародній системі одиниць як одиниця плоского кута . Радіан, у цьому сенсі, є центральним кутом на окружності , з дугою, що має таку ж довжину, що і радіус .

Іншими словами: радіан еквівалентний 180 ° / p (pi) . Цей блок, який може бути ідентифікований через символ rad, полегшує виконання різних обчислень , все виражене через дільники або кратні p .

До 1995 року Міжнародна система одиниць визнала її додатковою одиницею , а також стерианом ( одиницею, яка служить для вимірювання суцільних кутів), але з того часу вони обидва належать до категорії похідних одиниць . Розглянемо детально три основні поняття, згадані в цьому пункті:

* додаткові одиниці : на підставі значення, яке РАЕ приписує терміну "додатковий", можна зробити висновок, що додаткові одиниці служать для завершення інших одиниць , в даному випадку основних одиниць . Останні, серед яких є лічильник , кілограм , другий і кельвін , виникають внаслідок спостереження і вимірювання , використовуючи методи, засновані на моделях, що дозволяють їх стандартизацію, так що будь-який, хто використовує їх, отримує результати, що узгоджуються з інших. Radian і steradian є єдиними двома додатковими одиницями, визнаними Міжнародною системою одиниць;

* steradian : це одиниця, яка є радіан в трьох вимірах , оскільки вона служить для вимірювання твердих кутів. Твердий кут - це той, що вимірює об'єкт з заданої точки і обмежує його поверхню уявним конусом, утвореним між точкою зору і вершиною кінчика конуса. Якщо взяти сферу, стериан дорівнює твердому куту між його центром і його частиною, так що, коли чотири лінії, що утворюють конус, перетинають поверхню сфери, вони утворюють квадрат сторони, рівний радіусу сфери. ж;

* похідні одиниці : визначаються на основі базових одиниць і додаткових, застосовуючи алгебраїчні вирази, такі як потужності і продукти. Найпоширенішими прикладами є квадратний метр , лічильник в секунду і радіан в секунду .

Що радіан робить, це вказувати на довжину окружності, яка ідентична радіусу. У повному колі знайдено два радіани .

Хоча може здатися, що включення цієї одиниці ускладнює операції, певне, що воно сприяє математичним розрахункам. У повсякденному житті, з іншого боку, зручніше звертатися до ступенів.

Обидві одиниці (радіани і градуси), як ми вже висловили, мають еквівалентності. Таким чином, кути можуть бути виміряні в градусах або в радіанах відповідно до потреби. Кут 360 ° (повне коло ) еквівалентний 2p радіанам ; отже, кут 180 ° дорівнює р радіан . На цьому етапі важливо пам'ятати, що р дорівнює 3,14 ...

Тоді: припустимо, що ми хочемо знати, скільки радіанів дорівнює 45 ° ; Якщо ми покладаємося на вищезазначене, ми повинні застосовувати просте три правила .

180 ° = p радіан
45 ° = x радіанів

45 °. p / 180 ° = x радіанів

Таким чином, кут 45 ° дорівнює 0,785 радіану . Зауважимо, що точка символізує знак множення, також пов'язаний з хрестом, аналогічним букві "x"; тому що в цьому випадку ми працюємо з невідомим, якому ми приписали цю букву, ми використовуємо точку, щоб уникнути плутанини.

border=0

Пошук іншого визначення