Визначення історії хвороби

Поняття історії може стосуватися викладу минулих подій або подій, що відбулися для людини в його житті. Клінічний аспект , тим часом, пов'язаний з медичною практикою .

Він відомий як клінічна історія , отже, для збору та зберігання даних , що належать людині, що має важливе значення для медицини . Історія хвороби включає в себе інформацію про хвороби, які ви пройшли, лікування, яке ви отримали тощо.

Повна клінічна історія починається з першої перевірки здоров'я або з першої медичної допомоги суб'єкта. Відповідний професіонал повинен деталізувати свою роботу в документі так, щоб залишився відповідний запис. Після цього кожна нова медична допомога або втручання повинні бути записані в медичній картці.

На додаток до клінічних даних, файл може включати в себе сімейний анамнез пацієнта і звички . Мета полягає в тому, щоб історія хвороби була корисною для лікаря при постановці діагнозу або визначенні втручання. Вона також може бути використана для навчання та епідеміології .

Тривалий час медичні записи зберігалися на папері , всередині папок. Проте в останні роки почали популяризувати електронні медичні записи , які зберігаються в комп'ютерах (комп'ютерах).

Слід зазначити, що зберігання та доступ до медичної документації регулюються законодавством . При включенні персональних даних пацієнтів вони вважаються приватними та конфіденційними документами. Саме тому фахівці, які працюють з інформацією, не можуть її розголошувати або вільно користуватися нею.

border=0

Пошук іншого визначення