Визначення нерівності

Вона називається нерівністю до алгебраїчної нерівності, в якій її члени пов'язані знаками < (менше), (менше або дорівнюють), > (більше) або (більше або дорівнює). Таким чином, нерівності виражаються наступним чином:

f (x) <g (x) або
f (x) ≤ g (x) або
f (x)> g (x) o
f (x) ≥ g (x)

Для розв'язання нерівності необхідно виявити набір значень змінної, що дозволяє її перевірити. Наприклад, приймемо нерівність 3x - 4 <8 . Роздільна здатність вимагає виконання наступних кроків, як це робиться з рівняннями (які є рівняннями з числами та літерами, пов'язаними один з одним за допомогою математичних операцій):

3x - 4 <8

3x <12

x <4

У цій нерівності можна помітити, що x має значення менше 4 .

3 x 3 - 4 <8

9 - 4 <8

5 <8

o

3 x 2 - 4 <8

6 - 4 <8

2 <8

і т.д.

З іншого боку, якщо взяти значення 5 :

3 x 5 - 4 <8

15 - 4 <8

11 <8 (що не правильно: 11 - не менше 8 )

Коли з'являються дві або більше нерівностей, ми говоримо про систему нерівностей . Важливо мати на увазі, що ці системи не завжди мають рішення.

Можна розрізняти різні системи нерівностей відповідно до їх характеристик . Існують системи первинних нерівностей , системи нерівностей другого ступеня та системи нерівностей ступеня більше двох .

Щоб знайти розв'язок системи нерівностей, ми повинні прийти до множини дійсних чисел, які дозволяють перевірити сукупність розглянутих нерівностей. Тобто всі нерівності повинні бути вирішені одночасно, інакше система не буде вирішена.

  • Частка  

Список літератури

Автор: Хуліан Перес Порто. Опубліковано: 2018
Визначення: Визначення нерівності (/inecuacion/)

Пошук іншого визначення