Визначення розподільної власності

Поняття розподільної властивості використовується в області алгебри . Це одне з властивостей множення, яке застосовується до складання або віднімання. Це властивість вказує, що два або більше термінів, присутніх у сумі або віднімання, помножених на іншу величину, дорівнюють додаванню або віднімання множення кожного з членів додавання або віднімання на число.

Іншими словами: число, помножене на суму двох доповнень, ідентичне сумі продуктів кожного додавання за цим числом .

Щоб зрозуміти розподільчу властивість, у будь-якому випадку простіше спостерігати фактори в алгебраїчному вираженні:

A x (B + C) = A x B + A x C

Давайте замінимо літери цифрами, щоб перевірити рівність і, отже, роботу розподільчої властивості. Якщо A = 4, B = 2 і C = 8:

4 x (2 + 8) = 4 x 2 + 4 x 8
4 x 10 = 8 + 32
40 = 40

Не можна не враховувати, що коли ми говоримо про розподільчу властивість, то практично неминуче згадати й інші властивості, що також використовуються в області математики. Зокрема, ми маємо на увазі наступне:
- Комутативна властивість, яка показує, що порядок факторів не змінює продукт. Тобто він дає той же результат, помножений на 3 × 2 як 2 × 3. В обох випадках результат буде ідентичним: 6.
-Асоціативна власність. У такому випадку можна сказати, що в результаті множення результат не буде змінюватися, якщо відбудеться зміна того, як можна згрупувати фактори, які беруть участь в одному. Тобто він дає той самий результат, якщо він помножує (2 x 4) x 3, ніж якщо це буде з 2 x (4 x 3).

У «Первинній» вже робиться ставка, оскільки діти починають знати ці математичні властивості і, звичайно, практикувати їх, оскільки вони є дуже корисними під час проведення численних операцій. Таким чином, на цих освітніх рівнях, крім вже обговорених, встановлюється інший набір важливих порад, таких як такі:
- Термін внутрішньої операції використовується для з'ясування того, що результатом множення двох натуральних чисел є інше натуральне число.
- Існує те, що відоме як нейтральний елемент при множенні натуральних чисел. Це число 1, оскільки будь-яке число, помножене на це, призводить до самого себе. Тобто 2 x 1 - 2, 3 x 1 - 3 ...

Властивість розподілу також може бути застосована щодо віднімання . Давайте подивимося, як він працює з тими ж значеннями, які ми використовували в попередньому прикладі:

4 x (2 - 8) = 4 x 2 - 4 x 8
4 x -6 = 8 - 32
-24 = -24

Вважається, що розподільна властивість має зворотний процес: так званий загальний фактор . Коли різні додатки мають спільний фактор, можна перетворити суму на множення від вилучення даного фактора.

border=0

Пошук іншого визначення