Визначення амінів

Аміни є речовинами, які походять з аміаку , газу, який складається з трьох атомів водню і одного атома азоту. Коли щонайменше один з атомів водню в аміаку замінений на ароматичні або аліфатичні радикали, отримують амін.

Якщо замінити атом водню, то він називається первинним аміном . У випадках заміни двох атомів водню виникає вторинний амін . Третинні аміни , з іншого боку, генеруються з заміни трьох атомів водню.

Інша класифікація амінів залежить від алкільних груп , які дають дві можливості: коли вони ідентичні, то аміни є простими ; З іншого боку, якщо вони мають різні характеристики , аміни змішуються .

Анілін є первинним аміном. Ця органічна сполука використовується для приготування пестицидів, вибухових речовин, фарб і лаків, серед інших продуктів . Слід зазначити, що анілін є токсичним, оскільки викликає пошкодження гемоглобіну.

Серед вторинних амінів можна згадати діетиламін , речовина, що використовується для отримання барвників, смол та інших виробів. Якщо діетиламін потрапляє на шкіру , це викликає опік.

Що стосується третинних амінів, одним з найбільш поширених є триметиламін , який використовується в барвниках і смолах. Розкладання рослин і тварин вивільняє триметиламін: неприємний запах процесу обумовлений присутністю цього аміну.

Різні види амінів мають різні характеристики. У амінах аналогічної молекулярної маси первинні і вторинні аміни мають більш високі температури кипіння, ніж, наприклад, третинні аміни.

Біогенні аміни

У великій кількості напоїв і харчових продуктів ми можемо знайти сполуки азоту, які відомі як біогенні аміни , які ферментуються молочнокислими бактеріями. Деякі з найбільш поширених прикладів - пиво, вино, ковбаси та сир , лише чотири з найбільш споживаних продуктів у багатьох частинах світу.

Важливо зазначити, що якщо біогенні аміни харчового продукту присутні у високих концентраціях, це може мати негативні наслідки для здоров'я споживачів. В результаті цього ризику вчені постійно працюють, щоб запобігти їх зростанню, і для цього вони використовують такі процеси, як заморожування та охолодження.

Незважаючи на зусилля з обмеження розвитку біогенних амінів у харчових продуктах, їх охолоджувати і заморожувати не завжди вистачає , і тому необхідно знати, як ці сполуки утворюються, як вони діють і які найбільш поширені, так що більше можливо зменшити їх споживання і мати їх під контролем .

У харчових продуктах найбільш поширеними біогенними амінами є тирамін, гістамін, сперма, путресцин, триптамін, еспердимін і кадаверин. З цього переліку ми повинні виділити тирамін і гістамін , які є найбільш поширеними в сирі , оскільки вони є причиною найбільшої кількості харчових отруєнь .

Оскільки вони можуть викликати у реакції з нітритами утворення потенційно канцерогенних нітрозамінів, вони вважалися небезпечними речовинами . Що стосується токсичної здатності біогенних амінів, то слід зазначити, що це залежить від певних факторів, які не пов'язані з ними, таких як поєднання їх споживання з деякими ліками, або навіть чутливість людини; це робить завдання визначення рівня токсичності в кожному харчовому продукті дуже складним.

Термін biógenas в назві цих речовин посилається на те, що вони виникають внаслідок діяльності певних живих організмів. У процесах, таких як ферментація їжі, спонтанна або контрольована, ці аміни проліферують.

border=0

Пов'язані визначення

Пошук іншого визначення