Визначення блок-схеми

Діаграма - це графічне зображення, яке показує взаємозв'язки між різними компонентами набору. Блок , з іншого боку, є поняттям з кількома значеннями: це може бути група елементів з загальними характеристиками, фрагмент великого розміру з компактного матеріалу або групування утворень або організацій, щоб назвати кілька значень.

Діаграма, яка показує, як система працює внутрішньо , називається блок-схемою . Зазначена демонстрація здійснюється через різні блоки з їх зв'язками, що дозволяє продемонструвати організацію цілого .

Блок-схеми часто використовуються для формування графіків виробничих процесів . Розміщуючи сировину у верхньому блоці, послідовні етапи процесу деталізуються до досягнення готового продукту (останнього блоку).

Загалом, блоки записуються в інфінітив. Ліворуч від блоків деталізовані фізичні умови, необхідні для розвитку кожного етапу процесу (тиск, температура тощо). Праворуч згадуються речовини, які необхідно додати в рамках виробництва.

Блок-схема процесу , також звана функціональною блок-схемою , є блок-схемою, яка одночасно показує різні процеси в системі. Кожен процес має свій блок; Ці блоки, у свою чергу, пов'язані стрілками, які деталізують потік сигналів при взаємодії.

Виходи та входи блоків виглядають пов'язаними один з одним через посилання або лінії зв'язку . Ці лінії зв'язку встановлюють зв'язок між різними логічними точками, які є частиною розглянутої діаграми, а комбінації можуть бути декількома.

Наприклад, якщо ми починаємо з виходу блоку, то можна підключити його до входу іншого блоку або до вихідної змінної, тоді як, якщо перша з логічних точок є вхідною змінною, вона може бути пов'язана з входом. ,

Цей тип блок-схеми представляє відносини, які існують між потоком сигналів і процесів більш точно, ніж через математичне представлення . Таким же чином, вона має дані, пов'язані з динамічною поведінкою, але не ті, які роблять фізичну конструкцію самої системи.

Загалом, можна сказати, що однакова блок-схема може бути використана для представлення різних систем, так само, як одна система може бути представлена ​​багатьма блок-схемами, і все залежить від точки зору.

Використання цих блок-схем дуже важливо для декількох галузей науки, хоча деякі з поведінки, які дозволяють описати фізичні або реальні системи, також можуть бути описані з використанням математичної моделі.

Слід зазначити, що математична модель є одним з видів наукової моделі, яка використовує математичну формулу свого роду для вираження відносин, змінних, змістовних положень фактів, параметрів і утворень, а також для вивчення того, як вони включають складні системи в ситуаціях, які нелегко спостерігати в реальності.

Зі свого боку, наукові моделі - це концептуальні, абстрактні, візуальні або графічні зображення явищ , процесів або систем, які прагнуть проаналізувати, описати, пояснити і імітувати їх.

Повертаючись до блок-схеми, важливо зазначити, що їхні відносини мають абсолютно регульоване визначення, завдяки якому їх легко аналізувати, хоча це спостерігається людиною поза проектом, оскільки в першу чергу достатньо знати ці норми, щоб почати їх читати і розуміти. ,

border=0

Пошук іншого визначення