Визначення натуральних чисел

Походження з латинського numĕrus , поняття чисел відноситься до знаків або набору ознак, які дозволяють виразити кількість по відношенню до його одиниці. Існують різні групи чисел, такі як цілі числа, дійсні числа та інші.

Природні числа - це ті, що дозволяють рахувати елементи множини. Це перший набір чисел, який використовувався людьми для підрахунку об'єктів. Один (1), два (2), п'ять (5) і дев'ять (9), наприклад, є натуральними числами.

Існує суперечка щодо того, що нуль (0) вважається натуральним числом. Загалом, теорія множин включає нуль у цій групі, тоді як теорія чисел воліє виключити її.

Можна сказати, що натуральні числа мають два великих використання: вони використовуються для визначення розміру кінцевого множини і для опису того, яке положення елемент займає впорядкованій послідовності.

Однак, на додаток до цих двох основних функцій, з цитированими, з природними числами ми можемо також виконати те, що є одночасно ідентифікацією і диференціацією різних елементів, які є частиною однієї групи або множини. Так, наприклад, у футбольному клубі кожен член має номер, який відрізняє його від інших. Наступною фразою буде доказ цього: "Мануель - це 3250-й член ФК Барселона".

На додаток до вищесказаного не можна ігнорувати той факт, що одним з основних ознак ідентичності або ознак, що визначають вищезазначені натуральні числа, є те, що вони впорядковані. Таким чином, завдяки цьому порядку можна порівняти числа один з одним. Таким чином, наприклад, можна підкреслити, що 8 більше 3, або 1 менше 6.

Таким же чином, ще однією з якостей, які відрізняють цитовані номери, що займають нас, є те, що вони необмежені. Це означає, що всякий раз, коли ви додаєте 1 до одного з них, це дасть нам ще зовсім інше натуральне число.

Тому ми знаходимо той факт, що ці числа можуть бути представлені у прямій лінії і завжди впорядковані від найнижчого до найвищого. Таким чином, як тільки ми вкажемо в тому, що 0 ми перейдемо до встановлення решти числа (1, 2, 3 ...) праворуч від цього.

Природні числа належать до множини натуральних чисел : вони не мають десяткових знаків, вони не є дробовими і розташовані праворуч від нуля на дійсній лінії. Вони нескінченні, оскільки включають в себе всі елементи послідовності (1, 2, 3, 4, 5 ...).

Однак натуральні числа складають замкнутий набір для операцій складання і множення, оскільки при роботі з будь-яким з її елементів результат завжди буде натуральним числом: 5 + 4 = 9, 8 × 4 = 32. Те ж саме не відбувається, з іншого боку, з відніманням (5-12 = -7) або з діленням (4/3 = 1.33).

border=0

Пошук іншого визначення