Визначення цілісного

Цілісність полягає в тому, що належність до холізму , тенденція чи течія, що аналізує події з точки зору множинних взаємодій, що їх характеризують. Холізм припускає, що всі властивості системи не можуть бути визначені або пояснені як сума її складових. Іншими словами, холізм вважає, що вся система поводиться по-іншому, ніж сума її частин .

Таким чином, холізм підкреслює важливість цілого як чогось, що виходить за межі суми частин, підкреслюючи важливість їхньої взаємозалежності . Варто згадати, що холос (грецький термін, що означає "ціле" або "ціле" ) відноситься до контекстів і складностей, які мають відношення, оскільки воно є динамічним .

Для цілісного розуміння цілісна і кожна з частин пов'язані з постійними взаємодіями . Тому кожна подія пов'язана з іншими подіями, які створюють між собою нові відносини і події в процесі, який компрометує ціле.

Розуміння процесів і ситуацій має відбуватися з самого холосу, оскільки в його динамічності виникає нова синергія, виникають нові відносини і генеруються нові події. Тому ціле є визначальним фактором, навіть якщо це визнання не перешкоджає аналізу кожного конкретного випадку.

Цілісна перспектива передбачає подолання парадигм, щоб умилостивити фігуру синтагми , що розуміється як інтеграція парадигм. Синтагматичне ставлення означає зближення різних точок зору, що може бути досягнуто лише за допомогою цілісних критеріїв.

border=0

Пошук іншого визначення