Визначення соціального проекту

Ті дії та ідеї, які взаємопов'язані і виконуються узгоджено з наміром досягти мети, становлять те, що називається проектом . Соціальний , з іншого боку, є прикметник, пов'язаний з суспільством (спільнота, сформована особами, які поділяють культуру і взаємодіють один з одним).

Тому соціальний проект має мету змінити умови життя людей . Мета полягає в тому, щоб проект покращував повсякденне життя суспільства в цілому або, принаймні, найбільш неблагополучних соціальних груп.

Важливо мати на увазі, що соціальні проекти можуть сприяти державі , а також неурядові організації , асоціації або навіть приватні компанії .

Звичайним є те, що соціальний проект спрямований на задоволення основних потреб людей. Більшість цих проектів, таким чином, прагнуть сприяти поліпшенню у сфері освіти , житла , охорони здоров'я або зайнятості .

Концепція соціального проекту спрямована на підтримку балансу між трьома фундаментальними точками, які надають сенс його існуванню: крихкість особистості, яка може призвести до відсутності , яка повинна вирішуватися через відповідальність соціального працівника. Коли один кінець збільшується, інший зменшується.

Відповідно до того, як соціальний проект спрямований на вирішення недоліків людей, можна класифікувати їх на кілька типів, серед яких такі:

ті, хто прагне до безпосереднього задоволення певного недоліку, заснованого на умовах свого соціального середовища;

* ті, хто допомагає опосередковано зробити можливим задовольнити цей недолік;

* ті, хто прагне поліпшення певних ситуацій шляхом представлення нових виробничих систем;

ті, хто має справу з ситуаціями, які не є частиною норми суспільства, в якому вони виявляються;

* ті, які мають для своєї мети використання технологій організації, що дозволяють вносити зміни в громаду.

Соціальний проект, наприклад, може складатися з будівництва кімнати першої допомоги в бідному районі. Сусіди, зібрані за допомогою рекламної компанії, проводять колекцію, щоб купити матеріали, а потім побудувати приміщення.

Інший соціальний проект - це той, що розвиває уряд провінції для побудови популярного житла . Уряд наказує ряду кооперативів підняти будинки за рахунок державних коштів: будинки нарешті надаються населенню через лотерею.

Для реалізації соціального проекту необхідні важливі зусилля, які поєднують різні елементи та ресурси . Перш за все, має бути розроблена система для визначення та упорядкування пріоритетів, щоб були чіткі цілі та щоб можна було їх вирішити. Тоді ви повинні приступити до того, щоб отримати правильні інструменти для вирішення кожної проблеми, оскільки безглуздо чи безпідставно вирішувати проблему.

Хоча це може здатися несправедливим для деяких людей, дуже важливо вибирати проблеми, які мають можливе вирішення з енергією та ресурсами, які доступні, так само, як лікарі та рятувальники повинні зіткнутися з важким рішенням зберегти що мають більше шансів вижити.

На додаток до дій і спостереження за суспільством, соціальні працівники повинні залишати момент для роздумів і самокритики ; тільки якщо ми вчимося на наших помилках і зможемо їх вирішити, ми зможемо запропонувати руку іншим. Оцінка продуктивності є ознакою смирення, однією з основних цінностей кожної людини, яка хоче присвятити своє життя реалізації соціальних проектів.

border=0

Пошук іншого визначення