Визначення тригонометрії

Першим кроком до повного входу в аналіз сенсу слова тригонометрія є перехід до встановлення його етимологічного походження. У цьому сенсі ми повинні стверджувати, що цитований у грецькій мові, де ми бачимо, як він утворений об'єднанням тригона, який еквівалентний "трикутнику", метрону, який можна визначити як "міру", а триа - синонімом "три". ,

Тригонометрія - це підрозділ математики, який відповідає за розрахунок елементів трикутників . Для цього він присвячений вивченню взаємозв'язків між кутами і сторонами трикутників.

Ця спеціальність втручається в різні області математики, де потрібна точна робота. Тригонометрія, однак, має широке розмаїття застосувань. Це дозволяє, наприклад, вимірювати відстані між двома місцями або небесними тілами від методів тріангуляції . Тригонометрія також застосовується в системах супутникової навігації.

Існує три одиниці, які використовує тригонометрія для вимірювання кутів: радіан (вважається природною одиницею кутів, встановлює, що повне коло можна розділити на 2 pi радіани), градіан або градус (що дозволяє розділити окружність на чотириста градусів) і статевої ступеня (використовується для поділу окружності на триста шістдесят семидесяти градусів).

Основними тригонометричними причинами є три: синус (який полягає у розрахунку співвідношення між протилежною ногою і гіпотенузою), косинусом (інша причина, але, в даному випадку, між суміжною ногою і гіпотенузою) і дотичною ( причина між обома ногами: протилежна на сусідній).

З іншого боку, зворотні тригонометричні співвідношення - косекант (взаємне відношення синуса), секант (взаємна причина косинуса) і котангенс (взаємне відношення дотичної).

Це різні класи основних тригонометричних співвідношень, але не можна забувати, що в цій галузі математики є й інші основні елементи, з якими ми маємо справу зараз. Зокрема, ми маємо на увазі тригонометричні співвідношення будь-якого кута.

Останнє привело б до того, щоб говорити про те, що відомо як гоніометрична окружність, що характеризується тим, що її радіус є самою одиницею, а її центр - не що інше, як походження відповідних координат. Все це, не забуваючи, що в ньому осі координат, що вони роблять, полягають у визначенні чотирьох квадрантів, які перераховані в тому, що є протилежним напрямком до того, що позначає руки годинника.

Рівність називається тригонометричною ідентичністю, яка включає тригонометричні функції, які можна перевірити для будь-якого значення змінних (кути, на яких застосовуються функції).

На додаток до всього вищесказаного, ми не можемо ігнорувати існування двох тригонометричних модальностей. Отже, у першу чергу ми маємо так звану сферичну тригонометрію, яка є тією частиною математики, яка фокусується на переході до вивчення того, які трикутники мають сферичний тип.

По-друге, з іншого боку, існує ще одна відома як тригонометрія літака. У цьому випадку, як випливає з назви, є та наука, яка має як об'єкт аналізу і вивчення різних плоских трикутників.

border=0

Пошук іншого визначення