Визначення попередження

Попередження - це дія і наслідок апперцепції , дієслова, що натякає на догану, покарання або попередження . Ця концепція, як правило, застосовується в галузі права стосовно покарання, яке застосовується до дисциплінарного правопорушення, і яке передбачає записування провини таким чином, щоб, якщо воно повторилося, застосовувалося б більш суворе покарання.

Ці застереження можуть виникати в контексті судового процесу . Суд або суддя можуть звернути увагу і попередити одну з сторін через повідомлення, щоб здійснити певні дії . Якщо воно не відповідає умовам, що вимагаються в повідомленні, надається штраф. Суддя може наказувати через попередження, що одна з сторін судового розгляду звертається до суду для доказування: інакше вона буде покарана.

Попередження також може попередити одну з сторін, що, якщо вона виконає певну дію, вона буде покарана. Наприклад : "Обвинуваченому було заборонено залишати країну під попередженням".

У правовому полі ми також повинні підкреслити існування того, що називається процедурою попередження терміновості. Так само, наприклад, зазначено, що якщо частина судового процесу не порушує того, що було наказано здійснити платіж іншій стороні в конкретному терміні, вона може зазнати серйозної проблеми, яка буде пов'язана з конкретні санкції

Так само і в цій області слово "попередження" також використовується для позначення дисциплінарних санкцій і дій, які накладаються на працівників тих самих, які не відповідають тим, що належить. Тобто вони не виконують своїх функцій так, як вони повинні їх виконувати.

З іншого боку, у навчальному закладі попередження може служити попередженням студента, щоб змінити його поведінку, якщо він не бажає бути санкціонованим попередженнями або іншими механізмами покарання. Регулювання середньої школи, щоб навести справу, могло б встановити, що, коли студент накопичує три попередження, він отримує догану . На десять попереджень він автоматично виключається зі школи. У цьому контексті попередження записуються в дисциплінарну книгу.

У сфері освіти найбільш поширеними попередженнями є невиправдані відсутності учнів до класу. Таким чином, вони розуміються як інструмент, що дозволяє, серед іншого, зменшити або усунути так званий феномен шкільного прогулу.

Таким чином, відповідно до пропущених на заняття годин і кількості годин, які дають питання, можуть бути встановлені незначні, серйозні або дуже серйозні попередження.

У межах спортивної сфери ми можемо виділити наявність, наприклад, попереджень клубам і командам для ситуацій, що відбувалися на їхніх полях під час змагань. Ми маємо на увазі, наприклад, рішення закрити стадіон, оскільки на суддю було кинуто пляшку.

border=0

Пошук іншого визначення