Визначення моменту інерції

Поняття моменту інерції використовується в області фізики . Щоб зрозуміти, до чого посилається вираз, перш за все важливо зрозуміти терміни, які його містять.

У конкретній області фізики момент відноситься до кількості руху : це величина, що виникає в результаті множення маси тіла на її швидкість. Інерція , тим часом, є властивістю об'єкта зберегти свій стан руху або відпочинку, якщо на нього не діє сила.

Як свідчить словник Королівської іспанської академії ( РАЕ ), момент інерції є сумою продуктів, отриманих шляхом множення маси різних елементів тіла на квадрат відстані до його осі обертання.

Іншими словами, момент інерції пов'язаний з тим, як маса тіла розподіляється по відношенню до певної осі обертання . Вона визначається, таким чином, відповідно до геометрії тіла і положення осі, поза силами, які виробляють рух.

Важливо відзначити, що інерцію можна розуміти як опір тіла до зміни руху. Момент інерції в цьому кадрі аналогічний моменту інерційної маси перед рівномірним і прямолінійним рухом.

Корпус може мати різні осі обертання , розподілені в різних областях його структури . Тому один і той же об'єкт має можливість мати кілька моментів інерції.

border=0

Пошук іншого визначення