Визначення правового режиму

Режим - це система, яка встановлює і регулює роботу чогось. Правова , з іншого боку, це те, що пов'язане з правом.

З ясними даними визначеннями ми можемо зрозуміти, на що посилається поняття правового режиму . Це сукупність законів і нормативних актів, яким повинен подати певний суб'єкт.

Усі види діяльності та поведінки, які регулюються державою , регулюються правовим режимом. Коротше кажучи, цей режим надається чинним законодавством, яке застосовується до певної ланки, ситуації, бізнесу тощо.

Якщо людина вирішує розпочати комерційне підприємство і продає їжу на громадському шосе, він або вона повинні знати, який юридичний режим, в якому ця діяльність визначається. Таким чином, ви повинні знати, які правила ви повинні дотримуватися при підготовці продуктів харчування, упаковки та її утилізації споживачам. Якщо ви не дотримуєтеся цього правового режиму, ваша діяльність буде поза законом і тому може бути покараною владою.

Правовий режим завжди ґрунтується на встановлених законах. Його існування, отже, вимагає передбачених положень і в повному обсязі. Коли немає законів про будь-яку тему (тобто існує правовий вакуум ), правовий режим неоднозначний і ґрунтується на судовій практиці , що підробляється.

Так, наприклад, ми повинні стверджувати, що існує правовий режим Адміністрації, який, таким чином, відповідає за регулювання через закони та правила, що таке дія вищезгаданої адміністрації.

У Іспанії цей режим підтримується, наприклад, у Законі 50/97 від 27 листопада та Законі 6/97, в якому вони з'являються з організації того, до чого відповідає Центральна адміністрація повноваження, які виконує Рада міністрів через делеговані комісії, відповідальність і повноваження посадових осіб держави, секретарів держав ...

Однак, ми не повинні забувати про Закон 40/2015, який є так званим Законом про правовий режим у державному секторі, досягнутий після проведення відповідної реформи, яка стосується аспектів, пов'язаних з колегіальними органами державної адміністрації, вотчинна відповідальність державних адміністрацій, електронне управління державним сектором, угоди, організація територіальної адміністрації або консорціумів і меркантильних товариств.

Багато з них є організмами, які потребують роботи, поважають і визначають орієнтири конкретного правового режиму. Так, наприклад, Рахункова палата Іспанії встановлює, що вона має таку Конституцію та різні органічні закони, як, наприклад, функціонування Рахункової палати, Загальної виборчої системи або фінансування політичних партій. Всі вони є ті, які будуть керувати цим органом, встановлювати його структуру, а також сферу її роботи.

Крім правового режиму, здійснення правосуддя в кінцевому підсумку залежить від тлумачення законів, які формують режим, судді.

border=0

Пошук іншого визначення