Визначення віднімання векторів

Вектор - це поняття, яке має кілька застосувань. Це може бути агент, який відповідає за переміщення речі з одного сайту на інший; проекції з інтенсивністю та характеристиками, які змінюються; величини, що має точку прикладання, сенс і адресу; або організму, здатного передавати певні захворювання.

Тобто, вектор є інструментом, який дає можливість взяти на себе представлення векторних величин, для чого не тільки потрібний сенс, але й напрямок, а також певна величина.

У математиці використовується поняття віднімання векторів . У цьому випадку вектор є величиною, яка побудована як відрізок, що має початок у точці А, і орієнтований на його кінець ( точка В ). Вектор, отже, є відрізком AB .

Віднімання векторів - операція, яка виконується з двома з цих сегментів . Щоб виконати віднімання двох векторів, потрібно зробити ректора і додати його протилежне .

Припустимо, що ми хочемо виконати наступне віднімання: AB - DE , будучи AB (-3, 4) і DE (5, -2) відповідно до положення векторів у декартовій площині . Враховуючи те, що було сказано про суму протилежного, ми повинні розглянути операцію таким чином:

(-3, 4) - (5, -2)
(-3-5, 4 + 2)
(-8, 6)

Як ви можете бачити, при -3 ми додаємо протилежне 5 (тобто, -5 ), а в 4 додаємо протилежне -2 (тобто 2 ). Таким чином, результатом цього віднімання векторів є (-8, 6) .

Якщо, з іншого боку, ми додали вектори, операція була простішою, оскільки було достатньо додати компоненти:

(-3, 4) + (5, -2)
(-3 + 5, 4-2)
(2, 2)

Вважається, що додавання векторів набагато менш ускладнене, ніж їх віднімання. І полягає в тому, щоб зробити першу згадану операцію, єдине, що потрібно зробити, це почати друге після того, як закінчиться перший, початок третього з кінця другого і так послідовно, поки не буде використовуватися кожен з векторів, з якими ви хочете працювати.

Інші важливі аспекти, які слід враховувати щодо векторів і операцій, які можуть бути здійснені з ними, такі:
- Супер, віднімання та множення - це операції, які можна виконувати з ними.
- При переході до додавання або віднімання векторів досягається отримання іншого вектора, і це може бути досягнуто за допомогою різних типів процедур, чисельних або геометричних.
- Віднімання можна здійснювати через задані декартові координати векторів, як у просторі, так і в площині.
- Додавання і віднімання векторів в просторі можна комбінувати.
- Протилежність будь-якого вектора завжди має таку саму міру, як і ця, але вона знаходиться в протилежному напрямку.

border=0

Пошук іншого визначення