Визначення домінантного гена

Послідовність ДНК, яка гарантує передачу спадкових ознак коренів і характеристик, відома як ген . Ця структура зберігає спадщину, що як жінки, так і чоловіки (або, в іншому випадку, чоловіки і жінки) передають своїм нащадкам .

Домінантним геном є той, який присутній у фенотипі і з'являється двічі (коли він складається з копії, що відповідає кожному з батьків, який називається гомозиготною комбінацією ) або в простій дозі (зване гетерозигозом ).

Таким чином, генетичне домінування пов'язане з зв'язком між кількома алелями специфічного гена, фізично розташованого в конкретному місці ( локусі ) хромосоми. Диплоїдні організми (група, в якій передбачаються тварини , а також рослини ) є ті, що мають дві серії хромосом, відповідно успадковані від попередників. Це означає, що вони представляють два алелі точно в кожному локусі. Коли обидва алелі локусу рівні, ми говоримо про гомозиготи, тоді як, якщо вони різні, то використовувана концепція є гетерозиготною.

Генотип - це генетична організація організму, яка впливає на фізичні та поведінкові риси. Взаємодія між двома алелями гетерозиготного гена може бути домінуючою або рецесивною .

Рецесивний ген - це той, який у алельній парі не може проявлятися в присутності домінантного гена. Для того, щоб цей ген спостерігався у фенотипі, організм повинен зібрати дві його копії (тобто, отриману від батька, а іншу - материнського походження).

Домінування або рецесивність

Взаємозв'язок домінування або рецесивності є відносним, оскільки може бути більше двох варіантів гена (один алель може бути рецесивним по відношенню до другого алеля, але домінуючим перед третім ), він завжди залежить від типу об'єднання.

У будь-якому випадку можна сказати, що рецесивний ген не може проявитися, якщо його партнер є домінуючим геном, тільки якщо він приєднується до іншого рецесивного гена. Це означає, що якщо в парі є домінуючий алель, він завжди вирішує над рецесивним . Наприклад: у кольорі очей ми можемо призначити букву N (домінуючу) чорному і n (рецесивному) небесному. Якщо з союзу формується хромосома - це NN або Nn , то індивід народиться з чорними очима і тільки якщо результат союзу в nn , матиме небесні очі.

У випадку з людьми, ми називаємося диплоїдами , що означає, що ми маємо генетичну інформацію подвійного типу, де одна половина є копією одного з батьків і другої половини іншого, хоча вони не ідентичні . І тут ми можемо пояснити, що для того, щоб домінуючий ген був переданий і виявлений, достатньо, щоб один з батьків був його , а рецесивний ген повинен бути успадкований від обох батьків .

На цьому етапі ми повертаємося до прикладу кольору очей , і треба сказати, що можна успадковувати його тільки, якщо в генетичній інформації обох батьків є згаданий рецесивний ген і він проявляється в момент хромосомного зв'язування. Слід зауважити, що навіть якщо ми не маємо ясних очей, ми можемо бути носіями очищеного гена .

Слід зазначити, що існує багато захворювань, які можуть бути успадковані генетично , деякі з них: хвороба Вільсона, гемохроматоз і спадковий сфероцитоз. Для них необхідно, щоб утворювався союз, що робить їх можливими, в деяких випадках вони утворюються з одного домінуючого гена, в інших - рецесивного; Однак варто згадати, що якщо людина страждає від спадкової хвороби, навіть якщо їхні діти не виявляють її, вони стануть її носіями.

border=0

Пошук іншого визначення