Визначення активного населення

Ідея активного населення використовується в галузі економіки для позначення сектору населення нації у працездатному віці . Цей набір включає людей із зайнятістю та тих, хто цього не робить .

Усі особи, які за віком законно працездатні, становлять активне населення. Отже, можна сказати, що активне населення рівнозначне ринку праці .

Іншим способом розуміння активного населення є подібна чисельність працівників та безробітних у країні . Рівень безробіття (або рівень безробіття ) в цьому контексті визначається відсотком активного населення, якому не вистачає роботи .

З іншого боку, йдеться про рівень активності , як співвідношення між економічно активним населенням (тобто тим, що ефективно виробляє багатство), і населенням у працездатному віці. Від прогресивного включення жінок на ринок праці в останні десятиліття активність зросла.

Важливо пам’ятати, що існують дебати щодо включення до активного населення людей, які не мають роботи і не шукають її. У деяких випадках цей сектор населення згадується як неактивне населення .

Цей розгляд стосовно тих, кому не вистачає роботи та не прагнуть їх отримати, є ключовим при розрахунку рівня безробіття . Якщо ця група входить до складу активного населення, рівень безробіття вищий порівняно з зареєстрованим, якщо він виключений.

border=0

Пошук іншого визначення