Визначення хвильового руху

Дія і ефект переміщення називається рухом . Дієслово рухатися, з іншого боку, відноситься до того, щоб тіло залишити місце і піти, щоб зайняти інше, або похитнути річ або частину тіла. Таким чином, рух може бути пов'язаний зі станом органів, коли вони міняються.

Пульсація , з іншого боку, це те, що хвилюється або поширюється у вигляді нерівномірностей. Слід пам'ятати, що хвиля - це рух, що поширюється в рідині, кривій, що виникає в певних гнучких речах або напрузі.

Всі ці визначення дозволяють зрозуміти поняття хвильового руху , яке є тим рухом, що поширюється через хвилі, і що передбачає транспортування енергії , але не має значення . Приклади зворотних рухів знаходяться на поверхні води і в частинках пружної середовища.

Необхідно встановити, що хвилі можна класифікувати за різними критеріями. Так, наприклад, якщо взяти до уваги періодичність їх, ми можемо об'єднати їх у періодичні, які відбуваються в повторюваних або неперіодичних циклах.

Однак вони також класифікуються в цих інших формах:
• рунтуючись на його розповсюдженні, векторному або скалярному.
• Що стосується засобів розповсюдження, вони можуть бути механічними або немеханічними.
• Що стосується його хвильового фронту, то можна говорити про тривимірних, одновимірних або двовимірних хвилях.

Рух хвиль, таким чином, є поширення порушення певного властивості середовища , такого як щільність, тиск або магнітне поле. Середовище, яке відчуває порушення, може бути водою, повітрям або навіть вакуумом.

Студенти фізики - це ті, хто потребує вивчення вищезгаданого хвильового руху, що змушує їх вивчати і виявляти, що в основному це може бути двох типів:
• Коли справа доходить до поздовжніх хвиль, те, що виробляється, полягає в тому, що середовище рухається в одному напрямку поширення.
• У випадку поперечних хвиль, відбувається те, що середовище рухається під прямим кутом відносно напрямку поширення.

На додаток до всього вищесказаного, слід зазначити ще один важливий ряд елементів і питань, пов'язаних з хвильовим рухом:
• Частота, що використовується для вимірювання, - це Герц. Це представлено Гц і дорівнює рівню одного циклу в секунду.
• Для того, щоб ретельно проаналізувати рух, який займає нас, також важливо враховувати інші критерії, такі як подовження або вузол.

У хвилі хвильового руху можна виділити різні елементи. У цьому сенсі можна говорити про амплітуду (відстань між точкою максимального подовження і серединою хвилі), хребтом (точка максимального подовження), долиною (нижня точка), періодом (часом). яка приймає хвилю для переходу від точки максимальної амплітуди до наступної), частоти (кількість разів коли вібрація відбувається за одиницю часу) або довжини хвилі (відстань, що існує між однією точкою двох послідовних хвиль) ,

border=0

Пошук іншого визначення