Визначення пропедевтики

Щоб зрозуміти сенс пропедевтичного терміна, необхідно, щоб, в першу чергу, ми знали етимологічне його походження. І це зустрічається в грецькій мові, зокрема в "propaideutikós", який утворений двома різними частинами:
-Приставка "про-", що означає "перед".
-Іменник "paideutikós", який у свою чергу утворюється двома елементами: ім'я "paidos", що означає "дитина", і суфікс "-ikos", який використовується, щоб дати форму іменникам.

Пропедевтика - це термін, що відноситься до навчання або підготовки, що проводиться під час підготовки до вивчення певного предмета.

Пропедевтика, отже, охоплює ті дані та знання, які необхідні для вивчення науки . Це етап, що передує вивченню конкретної методології.

За допомогою пропедевтики студент отримує знання, які йому потрібні, щоб увійти до сфери знань. Пропедевтичне навчання , наприклад, є поширеним у аспірантурі, так що кожен студент починає з класів, які вже готуються до нового виховного завдання.

Пропедевтику можна розуміти як метод, щоб навчитися вивчати предмет або предмет. Пропедевтика передбачає наближення інформації певним чином, робота з даними певним чином і т.д. Таким чином, він замінює просте запам'ятовування змісту та інші підходи до об'єкта дослідження, який закінчується невдалим.

Яскравим прикладом терміну, з яким ми маємо справу, є клінічна пропедевтика, яка являє собою набір клінічних навичок, які повинні мати медичні працівники для того, щоб мати можливість з різними тестами отримати зразки, які служать для діагностики захворювання хворих.

Зокрема, ці експерти повинні мати можливість отримати наступні два типи даних:
- Суб'єктивні дані, які є симптомами хворої людини.
- Цілі даних, які є ознаками, що спостерігаються в цьому. Вони виявляються і визнаються безпосередньо при розгляді вищезазначеної особи.

Виходячи з цих даних, медичний працівник визнає, проаналізує і встановить діагноз. Тоді його функція буде полягати в тому, щоб визначити відповідне лікування до патології і «розрахувати», який можливий прогноз може мати. Саме так ви досягнете, що людина може вилікувати і відновити своє здоров'я.

У галузі медицини та ветеринарної медицини навчання клінічних досліджень відоме як пропедевтика. Пропедевтика відповідає за впорядковане пояснення процедур, які повинні виконувати фахівці для виявлення симптомів і ознак у тілі пацієнта, а потім для їх розпізнавання, класифікації та інтерпретації. Пропедевтика, таким чином, дозволяє лікарю або ветеринару знати, як діагностувати захворювання і як вказати відповідне лікування.

border=0

Пов'язані визначення

Пошук іншого визначення