Визначення рівностороннього трикутника

Трикутники - багатокутники : плоскі фігури, які утворюються серією сегментів. У конкретному випадку трикутників це полігони, що складаються з трьох сегментів (або трьох сторін ).

Коли три сторони трикутника рівні , ми стикаємося з рівностороннім трикутником . Це означає, що три сторони рівностороннього трикутника мають однакову довжину; тому вони вимірюють те ж саме.

Важливо, що ми знаємо етимологічне походження терміну рівносторонній трикутник. У цьому випадку можна сказати, що два слова, які роблять його з латини:
-Трикутник є результатом суми двох компонентів: префікса "tri-", що означає "три", і іменника "angulus", що еквівалентно "куту".
-Equastero походить від того, що є "aequilaterus". Це слово формується з двох слів: "aequus", що є синонімом "рівного", і "laterus", що означає "сторона".

Рівносторонні трикутники, у свою чергу, є рівнокутні, оскільки їх три внутрішні кути також вимірюють однаково ( 60º ). Оскільки ці три кути є гострими, оскільки вони вимірюють менше 90º, вони є трикутниками з трикутниками .

Важливо мати на увазі, що такий самий трикутник, таким чином, може бути рівностороннім , рівнокутним і гострим . Три рейтинги відносяться до різних характеристик тієї ж цифри. Не існує, однак, рівносторонніх трикутників, які є прямокутниками або obtusángulos , оскільки немає можливості, що ці трикутники мають прямий кут або тупий кут.

Оскільки три сторони рівностороннього трикутника рівні, то периметр цього типу трикутників можна розрахувати, помноживши довжину будь-якої сторони на три. Якщо одна сторона рівностороннього трикутника вимірює 24 сантиметри , ми знаємо, що два інших вимірюватимуть те ж саме. Щоб розрахувати периметр, досягайте з множенням однієї сторони на три: 24 сантиметри x 3 = 72 сантиметри . Цей результат, з іншого боку, може бути досягнутий просто шляхом додавання довжини з трьох сторін: 24 сантиметри + 24 сантиметри + 24 сантиметри = 72 сантиметри .

Інші формули, які існують для розрахунку характеристик рівностороннього трикутника, такі:
- Щоб знайти величину своєї висоти, треба перейти до використання відомої теореми Піфагора. Зокрема, це передбачає виконання квадратного кореня з 3a (a - гіпотенуза) і результат, що розділяє його на два.
- У випадку, якщо ви хочете відкрити для себе значення вашого району, ви повинні розрахувати середнє значення бази по висоті.

Коли ми говоримо про рівносторонні трикутники, ми пригадуємо два інших типи, які протилежні попереднім, але мають спільне, що вони є фундаментальними в межах класифікації цього типу геометричних фігур. Ми маємо на увазі:
-Трикутник рівнобедрений. Це той, який ідентифікується, оскільки має дві рівні сторони, а також два рівні кути.
-Трикутник скалене. Це той, який характеризується тим, що він має три сторони, що відрізняються один від одного, і їхні кути також не рівні.

border=0

Пошук іншого визначення