Визначення віднімання

Віднімання , також відоме як віднімання , - це операція, яка полягає у винесенні, вирізанні, карликовості, зменшенні або відокремленні чогось від цілого . Віднімання є однією з найважливіших операцій математики і розглядається як найпростіша поряд із сумою , що є зворотним процесом.

Resta

Віднімання складається з розвитку декомпозиції : перед певною сумою ми повинні виключити частину, щоб отримати результат, який отримує різницю в назві. Наприклад: якщо я маю дев'ять груш і три подарунки, я буду тримати шість груш ( 9-3 = 6 ). Іншими словами, число дев'ять буде три, а різниця буде шість. Перше число відоме як minuendo, а друге - як subtrahendo ; отже: minuendo - subtrahend = різниця.

Віднімання обернено додати: a + b = c , а c - b = a (3 + 6 = 9, 9 - 3 = 6). Важливо мати на увазі, що в рамках, передбачених натуральними числами , можна тільки відняти два числа за умови, що перший (minuend) більше, ніж другий (віднімається). Якщо це не буде виконано, то різниця (результат), яку ми отримаємо, буде негативним числом (не натуральним): 5 - 4 = 1, 4 - 5 = -1 .

Можливість віднімання двох натуральних чисел і отримання від'ємного числа робить вирахування операції трохи більш складним, ніж сума , де операція з двома позитивними числами ніколи не призведе до іншого негативу.

Віднімання в передовій математиці, таким чином, не полягає в відніманні, а в складанні суми протилежного числа : формула x - y не використовується, але x + (- y) . У цьому випадку, є елементом, протилежним і проти суми.

Іноді віднімання дають менше графічних результатів, ніж у арифметиці народних знань, використовуваних для роботи з одиницями грошової одиниці або грамів їжі. Коли два вектори віднімаються, наприклад, вони навіть не повинні розташовуватися на одній лінії. Якщо ми розуміємо, що кожен вектор має початок і кінцеву точку, то різниця між обома буде мати початок в кінці мінуенду і закінчуватися в субтрахе.

У випадку фракцій віднімання стає більш складним, оскільки воно взагалі не є безпосередньою операцією і вимагає більшої абстракції . Найпростішими випадками є ті, в яких друга складова, звана знаменником , однакова у всіх дробах, які будуть брати участь у відніманні; якщо ми маємо, наприклад, 4/20 і хочемо відняти 3/20, нам не доведеться робити нічого, крім вирахування його чисельників, в даному випадку 4 і 3, щоб отримати наступний результат: 1/20, який читається двадцятим. ,

З іншого боку, якщо у нас була потреба виконати операцію 4/8 - 1/6, то слід додати крок для отримання двох сумісних дробів, тобто одного і того ж знаменника. Для цього ми будемо шукати найменш спільних кратних 8 і 6, які в цьому випадку не займатимуть багато роботи; кількість пошукових запитів дорівнює 24, що досягається за рахунок рахунків 8 x 3 і 6 x 4. Перш ніж перейти до віднімання дробів, абсолютно необхідно обчислити нові чисельники, які в поєднанні з загальним знаменником відображають початкові пропорції ,

Формула цієї адаптації дуже проста: спочатку ми розділимо загальний знаменник на оригінал і помножимо результат на чисельник. Використовуючи першу з вищезазначених дробів, розрахунок буде виглядати так: 4 * 24/8 = 12 (новий чисельник). Як тільки ми отримаємо обидва нумератори, можна виконати віднімання, як пояснено вище, що дасть нам: 12/24 - 4/24 = 8/24, який читається вісім двадцять чотири .

border=0

Пошук іншого визначення