Визначення зміцнення здоров'я

Просування - це слово з походженням у латинській промо-акції, що описує акт і наслідки пропаганди . Цей дієслово може бути використане для назви імпульсу, який може бути наданий об'єкту або процедурі , ініціативі конкретизувати щось, поліпшити умови або розробити дії для підвищення обізнаності щодо певного питання або збільшення його продажу.

За станом здоров'я також розуміється стан абсолютного фізичного, психічного та соціального благополуччя . Йдеться про ступінь як метаболічної, так і функціональної ефективності тіла, або малого, або великого масштабу.

Концепція зміцнення здоров'я , таким чином, пов'язана з усіма тими видами діяльності, які здійснюються для поліпшення стану здоров'я людей . Акція має тенденцію до навчання індивідуумів таким чином, щоб вони могли підвищити контроль над власним організмом і виявити можливі аномалії.

Беручи до уваги, що засоби оздоровлення означають, не можна заперечувати, що одна з сфер, в яких вона функціонує, працює, тому що в ній будь-яка людина витрачає значну кількість годин на добу, тому необхідно дбати про найближчий міліметр. Умови, в яких воно відбувається так, що воно знаходиться в ідеальному стані здоров'я.

У цьому секторі ми знаходимо, отже, той факт, що принципова увага зосереджена на трьох дуже специфічних напрямках: запобіганні професійним ризикам, культурі організації та добровільних діях.

Перша область стосується набору обов'язкових дій, які роботодавець зобов'язаний виконувати, щоб забезпечити, щоб їх працівники були абсолютно захищені від будь-яких збитків, які вони можуть зазнати внаслідок виконання своїх професійних завдань.

Друга сфера, з іншого боку, пов'язана з цінностями та "нормами", які встановлені таким чином, щоб відповідні люди могли взаємодіяти на всіх рівнях. І, нарешті, третій сектор, в якому функціонує пропаганда здоров'я на роботі, пов'язаний з набором дій, які компанія, за власним бажанням, здійснює для того, щоб забезпечити безпеку своїх працівників, а також знайти їх у абсолютно здорових умовах. Сприяти цьому благополуччю.

Все це означає, що серед заходів, які повинні бути розроблені в будь-якій компанії, є: забезпечення просторів для соціальних зібрань і занять фізичними вправами, фінансування курсів, субсидування лікування для припинення куріння ...

Сприяння здоров'ю є обов'язком кожної держави і є частиною того, що відомо як охорона здоров'я . Надаючи населенню необхідні інструменти для поліпшення свого здоров'я, збільшується соціальний добробут, досягається економія медичних витрат.

Розвиток особистих навичок, створення середовища, яке сприяє здоров'ю та переорієнтації медичних послуг, є частиною пропаганди здоров'я, мультидисциплінарного поняття, яке апелює до знань з медицини , епідеміології , педагогіки , психології і соціології , серед інших наук і дисциплін.

Пропаганда здоров'я поєднує в собі методи, які доповнюють ефективну участь людей, що сприяє самостійній допомозі . Вона також відповідає за те, щоб середовище, яке виходить за межі контролю людей, було здоровим.

border=0

Пошук іншого визначення