Визначення null

З латинського nullus , null - це прикметник, який відноситься до чогось, що не має сили або значення, щоб мати ефект. Нулья може суперечити закону або відсутність вимог, що стосуються режиму або суті.

Nulo

Наприклад: "Суддя оголосив недійсний захід, оголошений губернатором, враховуючи, що він порушує Конституцію" , "Зусилля, які ви робите в тренуванні, є нульовим, і тому ви не будете грати в наступну гру" , "Ризики, пов'язані з цим Нагрівач нульовий, тому що він працює з інфрачервоною енергією, яка не забруднює або споживає кисень .

У повсякденній мові нуль пов'язується з нічим або нічим . Якщо людина говорить, що їхні знання з хімії є недійсними, вони мають на увазі той факт, що вони не мають будь-якого типу можливостей, пов'язаних з цим предметом. У подібному розумінні той, хто не претендує на літературу, є суб'єктом, який не зацікавлений ні в чому, що стосується книг і листів.

Для закону недійсність - це ситуація, яка анулює правовий акт. Це означає, що, перш ніж оголошуватись недійсним, дія чи норма була ефективною. Недійсним шлюбом є той, чия недійсність визначається наявністю істотного дефекту або пороку у його святкуванні (якщо одна з сторін була змушена змусити його примусити силою або якщо хвороба прихована від іншої, наприклад).

У сфері політики недійсне голосування є погано виконаним вибором, або випадково, або навмисно. Включення неофіційного бюлетеня або бюлетеня для голосування більш ніж одного виборчого бюлетеня або сторонніх предметів є підставою для недійсності голосування.

Комп'ютерне програмування використовує англійську версію нульового терміна, щоб вказати, що змінна або об'єкт не були визначені або ініціалізовані. Залежно від мови і компілятора або інтерпретатора, можна уникнути цього випадку через автоматичну ініціалізацію, але це не рекомендується.

Для лінійної алгебри, яка є галуззю математики, що стосується систем лінійних рівнянь, матриць і векторів, а також таких понять, як лінійні перетворення і векторні простори, нульовий вектор є тим , модуль якого є нульовим (слід зазначити, що він також відомий як нульовий вектор ).

У евклідових просторах (геометричні простори, в яких може виконуватися Евклідова аксіома ) всі компоненти нульового вектора точно нульові. Іншими словами, якщо взяти евклідовий простір з n розмірностей, то вектор буде мати загальну кількість його складових (число яких буде дорівнювати n ) з нульовими значеннями, і воно має бути представлено графічно як крапка, враховуючи, що вона не матиме розмірів.

Нульові вектори мають нульове розширення і, по відношенню до їхнього напрямку, правильно сказати, що вони не мають або що всі вони мають їх одночасно, оскільки сказано, що нульові вектори ортогональні (іноді розуміються як перпендикулярні ) до будь-якого іншого, що є у вашому просторі.

Розглянемо деякі властивості нульових векторів у лінійній алгебрі:

* нульові вектори є нейтральними елементами їх векторного простору для внутрішніх операцій додавання , оскільки при додаванні їх до будь-якого іншого вектора того ж простору результат завжди є вектором;

* нульові вектори виникають з точкового продукту (двійкова операція, що включає два вектори одного і того ж простору і повертає число) числом 0 і є особливим випадком нульового тензора;

* при виконанні лінійного перетворення f з нульовим вектором його прообраз називають нульовим простором або ядром;

* якщо єдиним елементом векторного підпростору є нульовий вектор, його називають нульовим простором.

border=0

Пошук іншого визначення