Визначення біоінформатики

Біоінформатика - це дисципліна, яка дозволяє застосовувати комп'ютерні засоби для вивчення та управління біологічними даними . У своїй області взаємодіють різноманітні області знань, такі як інформатика, статистика і хімія.

Медицина використовує інформацію, надану біоінформатикою для розробки досліджень та вдосконалення завдань профілактики, діагностики та лікування захворювань і хвороб. Біоінформатика, в цьому контексті, може бути дуже корисною для аналізу елементів дуже малого масштабу, таких як білки і гени .

Розробка та застосування обчислювальних ресурсів для управління медичними або біологічними даними є віссю біоінформатики. Її метою є створення інструментів, що дозволяють отримувати, зберігати, аналізувати і відображати цей тип даних .

Поняття біоінформатики можна поєднати з іншими поняттями. Наприклад, обчислювальна біологія орієнтована на створення теоретичних моделей і методів моделювання. Біокомп'ютинг , зі свого боку, прагне до виробництва комп'ютерів, що мають компоненти біологічного типу або функціонують як жива істота .

Спрощене визначення вказує, що біоінформатика полягає у створенні комп'ютерних засобів для аналізу та управління даними, що представляють інтерес для біології . Біоінформатику також можна розуміти як дисципліну, яка використовує та обробляє інформацію для розуміння біологічних аспектів.

На додаток до всього вищесказаного, ми можемо підкреслити той факт, що біоінформатика має три чітко визначені цілі, такі як:
-Ресурси та інструменти, які можуть допомогти аналізу даних.
-Організація всієї інформації в тому, що таке бази даних або бази даних. Таким чином, дослідник буде полегшений не тільки для доступу до нього, але й для аналізу та роботи з ним на користь своїх проектів, щоб отримати нові результати та висновки.
- Використовуйте вищезгадані дані та ресурси, щоб ретельно проаналізувати їх і приступити до інтерпретації результатів.

Анотація (позначена) генів , аналіз послідовностей дезоксирибонуклеїнової кислоти ( ДНК ) і вивчення експресії генів і білків є деякими об'єктами вивчення біоінформатики.

Не менш важливо знати, що біоінформатика в даний час використовується багатьма способами. Тим не менш, є кілька додатків, які зроблені з нього, які є найбільш цікавими і навіть найбільш корисними. Ми маємо на увазі наступне:
- Продовжити розробку лікарських засобів, які матимуть дуже позитивний вплив на людей, які можуть знайти адекватний препарат для своїх патологій.
- Шукати подібності між різними молекулами. І це актуально в дослідженнях, які проводяться на еволюції.
- Досконально вивчити та проаналізувати, що таке зміна клімату. Робота дійсно важлива на користь людства та навколишнього середовища в цілому. Зокрема, ця функція є однією з найцінніших за останні роки внаслідок збільшення занепокоєння з приводу зміни клімату.

border=0

Пошук іншого визначення