Визначення колінеарного

Колінеарний прикметник використовується в області геометрії для визначення точки, яка розташована на тій же лінії, що й інша точка . Припустимо, що на лінії А можна знайти точки r , s і t . Ці три точки, отже, є колінеарними: вони знаходяться на одній лінії.

Щоб точно зрозуміти, на що натякає ідея колінеарності, ми повинні визначити такі терміни, як точка і лінія . Точки є геометричними фігурами, які, без обсягу, площі, довжини або розмірності, дозволяють описати певну позицію в просторі з вже встановленої системи координат. З іншого боку, пряма лінія - це нескінченна послідовність точок, що розвивається в одному напрямку.

Графічно лінія - це лінія, яка може продовжуватися нескінченно і назад, і вперед, завжди в одному напрямку . Всі точки, які включені в цей рядок з колінеарними. Якщо намалювати лінію B і в ній розмістимо точки k і l , то обидва будуть колінеарними.

З іншого боку, якщо точка r знаходиться на прямій A, а точка k - на лінії B , то ці дві точки ( r та k ) не колінеарні, тому що обидві вони належать до різних ліній.

Дуже важливо підкреслити, що лінії є уявними і нескінченними , і жодним чином не є сегментами, які ми можемо намалювати на аркуші або стіні, але вони є частиною їх, у будь-якому випадку. Тому говорити про рядках і точках не так просто або вирішально, як говорити про об'єкти в матеріальному світі, наприклад, олівці, який існує і не може бути іншим або не бачити.

Однак, щось поділене олівцем і лінією, це те, що ім'я, яке вони отримують, є абсолютно довільним , як через мову, яку вони використовують, так і через рішення спікера, коли вони говорять з ними: на кожній мові слова Використовуються для позначення їх різні, так само як і фонетика і, чому б, кількість необхідних термінів, але олівець і дана лінія залишаються тими ж.

У полі геометрії ми можемо визначити двовимірну площину за допомогою формули, а потім визначити одну з її нескінченних ліній з буквою R, щоб не пропустити умовні позначення, але знати, якщо тільки дві або більше точок колінеарні тільки важливо, щоб вони пройшли математичну перевірку, незалежно від імені, яке кожен дає прямій лінії або площині.

Коли ми маємо тільки дві двовимірні точки і хочемо знати, чи є вони колінеарними, можна послатися на рівняння розглянутої лінії, вибрати одну з її точок і перевірити, чи включить її у формулу, дає нам решту в результаті. Для трьох або більше точок ми завжди можемо згрупувати їх по двох і обчислити їх відстані, потім додати результати і порівняти їх з відстанню між найдальшими: якщо це те ж саме, то всі вони колінеарні.

Сегменти також можна класифікувати як колінеарні. Нагадаємо, що сегмент є частиною лінії, яка розвивається між двома точками (званих крайніми точками). Коли два сегменти мають кінцеву точку, вони є послідовними сегментами. Серед них колінеарні сегменти розташовані на одній лінії. Навпаки, коли послідовні сегменти розвиваються в різних лініях, ми говоримо про неколінеарні сегменти.

Що стосується операцій, які ми можемо виконувати з колінеарними сегментами, якщо додати два або більше послідовних колінеарних, то одержимо той, який визначається нечорними екстремалами множини. З геометричної точки зору ця операція дає нам в результаті новий сегмент, який може бути побудований шляхом упорядкування оригіналів колінеарним шляхом, поки не буде знайдено той, кінці якого є однією з кожної точки першого і останнього .

border=0

Пошук іншого визначення