Визначення паралельної лінії

Для геометрії лінія являє собою нескінченну послідовність точок, що поширюється в одному напрямку. Лінії, отже, не мають початку або кінця, на відміну від променів (мають початок, а не кінець) і сегменти (починаються і закінчуються в певних точках).

Паралельно , з іншого боку, це те, що він підтримує рівновіддачу з чим-небудь і що, хоча він поширюється нескінченно, він ніколи не перетне інший елемент, оскільки обидва не будуть знайдені.

Це означає, що дві паралельні лінії не перетинатимуться в будь-який час . Їх нескінченні послідовності точок розвиваються таким чином, що немає можливості їх перетинати площину .

Є дві можливості, які можуть включати паралельність двох ліній. Один з варіантів полягає в тому, що обидві точки не поділяють ; інше, що обидва збігаються (вони поділяють сукупність балів). Слід зазначити, що паралельні лінії мають певні властивості, такі як транзитивні (якщо лінія a паралельна b і b паралельна c , a і c також будуть паралельними) і симетрія (якщо a паралельна b , b паралельна а)

Іншим є випадок, коли сеансові лінії поділяють одну точку. У цей момент обидві лінії розрізаються, що означає, що вони не підтримують паралельне відношення. Сеансові лінії перпендикулярні, коли під час різання вони утворюють чотири прямі кути (90 °).

Щоб зрозуміти поняття паралельних ліній, залізничні колії зазвичай беруться за приклади. Рейки дороги ніколи не перетинаються у всьому їх розширенні. Теоретично , якщо б ці рейки були продовжені до нескінченності, вони також не перетиналися б.

Паралелізм - це відношення, яке належить до області геометрії, і яке може відбуватися між усіма лінійними різновидами, розмір яких дорівнює або перевищує 1, набір, що включає в себе площини, гіперплощини та лінії. Лінійне розмаїття, з іншого боку, є множиною, яка об'єднує всі розв'язки заданої системи лінійних рівнянь (які також називаються рівняннями першого ступеня , ті, що вирівнюють рівність і представляють лише додавання або віднімання між змінною або вищою. до першої влади).

Іншими словами, можна сказати, що існує більше одного лінійного різновиду, який може представляти взаємозв'язок паралелізму; а також для того, щоб графічно зрозуміти ідею двох паралельних ліній, можна звернутися до зображення рейки, у випадку площин можна думати про два аркуші паперу, розміщені один над одним, хоча площини також нескінченні і отже, це подання не зовсім точно.

Дві прямі вважаються паралельними, якщо, спостерігаючи їх у декартовій площині, вони мають однаковий нахил або перпендикулярні до будь-якої з осей; це дається в постійній функції . Розглянемо детально кожну з згаданих концепцій:

* Декартову площину : це декартові або прямокутні координати , тобто ті, які використовуються для графічного представлення функції і мають ортогонально розташовані осі (ортогональність є, в даному випадку, синонімом "перпендикулярності"). "). За умовами, коли ми думаємо про два виміри, осі X і Y і Z додаються для трьох вимірів;

* нахил : ступінь нахилу, який елемент представляє по відношенню до горизонтальної осі;

* константна функція : це математична функція, яка для всіх значень незалежної змінної (що приймає кілька значень і що впливає на залежну змінну ) приймає те ж саме.

border=0

Пошук іншого визначення