Визначення котангенс

Коли йдеться про знання сенсу котангенс-терміна, необхідно, перш за все, з'ясувати, яким є його етимологічне походження. У цьому випадку можна констатувати, що це слово походить від латини. Саме це є результатом об'єднання трьох розділених компонентів:
-Префікс "co-", який можна перекласти як "разом".
- Дієслово "tangere", що означає "доторкнутися".
-Суфікс "-nte", який використовується для позначення "агента".

Починаючи з усього цього, ми знаходимо той факт, що котангенс означає "зворотний дотичний до лука або кута".

Поняття котангенсу відноситься до зворотної функції дотичної дуги або кута. Щоб зрозуміти, що таке котангенс, ми повинні знати, що тангенс є .

У контексті тригонометрії (спеціальності математики) тангенс правого трикутника виходить шляхом ділення протилежної ноги на гострий кут і прилеглу ногу . Слід пам'ятати, що найбільша сторона цих трикутників називається гіпотенузою , а дві інші називаються ногами .

Повертаючись до ідеї котангенсу, ми вже згадували, що це зворотна функція дотичної. Отже, якщо тангенс є часткою між протилежною ногою і суміжною ногою, то котангенс дорівнює частці між суміжною ногою і протилежною ногою .

У прямокутному трикутнику, гіпотенуза якого становить 20 сантиметрів, його суміжна нога вимірює 15 сантиметрів, а її протилежна ніжка вимірює 12 сантиметрів, ми можемо розрахувати котангенс наступним чином:

Котангенс = Суміжний катетус / Протилежний катетус
Котангенс = 15/12
Котангенс = 1,25

Оскільки котангенс є оберненою функцією дотичної, він також може бути отриманий шляхом ділення 1 на дотичну . У нашому попередньому прикладі дотична дорівнює 0,8 (результат поділу між протилежною ногою і суміжною ногою). Тому:

Котангенс = 1 / дотичний
Котангенс = 1 / 0.8
Котангенс = 1,25

В області математики, а точніше в області тригонометрії, важливу роль відіграє котангенс. Зокрема, ми говоримо про те, які властивості котангенс функції. І це не що інше, як наступність, домен, маршрут, зменшення або період, наприклад.

Подібно до того, як котангенс є оберненою функцією дотичної, косекант є зворотним синусом і секундою , зворотним косинуса .

Так само ми не можемо ігнорувати існування того, що відомо як гіперболічний котангенс. Це ще один термін, що використовується в тригонометрії відносно реального числа. У цьому випадку встановлено, що він є інверсною гіперболічної дотичної.

Вона представлена ​​coth (x) або через cotgh (x) і існує те, що називається теоремою додавання. Теорема, яка викриває спосіб уміти синтезувати вищезазначене гіперболічне дотичне.

border=0

Пошук іншого визначення