Визначення генерального директора

Генеральний директор є абревіатурою для англійської мови, яка походить від висловлювання головного виконавчого директора (який можна перекласти як головний виконавчий директор ). Концепція стосується позиції особи, яка має найбільшу управлінську відповідальність у компанії.

Генеральний директор , таким чином, є виконавчим головою , керуючим директором , генеральним директором або генеральним директором . Деномінація може змінюватися залежно від країни та компанії , але вона завжди стосується особи, яка є найбільш відповідальною за адміністрування та управління суб'єктом господарювання.

Малі та середні підприємства ( МСП ) взагалі не мають генерального директора , оскільки директор або президент, як правило, є власником або, принаймні, однією особою. З іншого боку, у великих компаніях, як правило, є одна особа, відповідальна за загальні (корпоративні) питання та інша особа, яка здійснює адміністративні та стратегічні операції кожного дня.

У корпоративній ієрархії генеральний директор, як правило, має декількох директорів як підлеглих, які несуть відповідальність у певних сферах. Генеральний директор у цьому контексті повинен відповідати фінансовому директору , операційному директору та іншим менеджерам.

Важливо встановити, що існує низка якостей і характеристик, які повинні мати всі керівники компанії для того, щоб керувати компанією на найкращому шляху. Ми маємо на увазі такі аспекти, як:
- Важливо, щоб у вас була можливість і здатність знати сильні сторони кожного працівника і вживати заходів для їх консолідації та вдосконалення. І полягає в тому, що це поліпшення матиме позитивний вплив на всю компанію.
- Вона повинна бути шанобливою людиною з усіма, навіть якщо в організаційній схемі бізнесу вона знаходиться в найвищій частині.
- Ви повинні бути лояльними як до компанії, так і до робочої сили, які її створюють.
- Це повинно бути хтось освічений, який прагне до діалогу і знає, як зробити кожного співробітника почуттям інтегрованого в компанію в цілому.
- Не менш важливим є те, що ви повинні мати здатність розпізнавати і дотримуватися цілей, яких ви хочете досягти компанії в короткостроковій, середньостроковій або довгостроковій перспективі.
- Це також повинно бути хтось з достатньою силою, щоб не здаватися, коли відбуваються негаразди. Повинен бути в змозі прийняти ситуацію і відобразити і знати, які найкращі заходи, які можна вжити для її подолання.

Важливо відзначити, що генеральний директор розробляє внутрішні та зовнішні функції. Внутрішньо він розробляє стратегії, які спілкуються з іншими працівниками, наймає нових співробітників і контролює різні корпоративні процеси. Крім того, генеральний директор повинен повідомляти зовнішні зацікавлені сторони про різні питання компанії, такі як дані про їх досягнення та цілі. Генеральний директор у цьому сенсі може розробити звіти для акціонерів або інвесторів.

На додаток до всього вищесказаного, ми повинні підкреслити, що генеральний директор є абревіатурами різних організацій і організацій, таких як Центр досліджень думок Каталонії, Бізнес-конфедерація Оренсе і Олімпійський навчальний центр Чилі.

border=0

Пошук іншого визначення