Визначення перегину

Поняття перегину походить від латинського слова. Термін має різні значення відповідно до контексту .

Перегином може бути арка або поворот чогось, що до цього було плоским або прямим. Поняття також натякає, в області геометрії, на точку кривої, в якій відбувається зміна напрямку її кривизни .

Коли тон голосу змінюється, послаблюється або піднімається, виникає перегин. У конкретній області граматики тим часом перегин або згинання є зміною певних голосів, що передбачає зміну голосного кореня або припинення кодування певного вмісту.

Якщо зосередитися на геометричному полі, його називають точкою перегину до точки, де функція перестає бути опуклою, щоб стати увігнутою або навпаки. На графіку це перетворення розглядається як зміна напрямку кривої.

У точках перегину похідна функція досягає мінімумів і максимумів. Функція дедалі більше зростає, поки не досягне точки перегину: коли вона перевершує її, вона починає рости менше.

Для кліматології точка перегину передбачає перехід від одного стабільного стану до іншого. Отже, це перехід .

У лінгвістиці , нарешті, перегином є зміна, яка записується в термін через морфеми, які дозволяють висловлювати різні функції в реченні і визначати відносини згоди або залежності з іншими елементами.

border=0

Пошук іншого визначення