Визначення нерегулярного багатокутника

Для того, щоб зрозуміти значення терміна нерегулярний багатокутник, необхідно, щоб, в першу чергу, перейти до визначення етимологічного походження двох слів, що його формують:
-Полігон походить від грецького і є результатом суми двох компонентів на цій мові: "poli", який можна перекласти як "багато", і "gono", який є синонімом "кута".
- Нерегулярний, з іншого боку, виходить з латини. У його випадку це виведення "irregularis", що виходить з об'єднання заперечувального префікса "in", іменника "regula" ("пряма смуга до міри") і суфікса "-alis", який використовується для позначення "якість".

Багатокутник - це геометрична фігура плоского типу, яка розвивається шляхом приєднання певної кількості відрізків, що називаються сторонами.

Полігони можна класифікувати різними способами відповідно до їх характеристик. Коли їхні сторони та їхні внутрішні кути не рівні (тобто вони не мають конгруентності один з одним), можна говорити про нерегулярні багатокутники . З іншого боку, якщо внутрішні кути і сторони багатокутника рівні, цифра буде класифікована як регулярний багатокутник .

Крім зазначеного вище, важливо відзначити, що будь-який неправильний багатокутник складається з таких елементів:
- Внутрішні кути.
- Внутрішня точка, яка знаходиться в периметрі багатокутника.
-Вентиляції, які є точками зустрічі сторін.
- Ділянки, які є сегментами, що приходять, щоб розмежувати периметр згаданого багатокутника.

Завдяки своїм характеристикам можна стверджувати, що вершини неправильних багатокутників не можуть бути включені до однієї окружності . Як і будь-який інший багатокутник, їх можна назвати по-різному відповідно до кількості сторін : нерегулярний п'ятикутник (якщо він має п'ять сторін), неправильний чотирикутник (чотири сторони), неправильний трикутник (три сторони) тощо.

Для обчислення периметра неправильного багатокутника необхідно додати довжини всіх його сторін. Розглянемо, наприклад, корпус неправильного багатокутника з трьома сторонами. Цей неправильний трикутник може мати першу сторону, розмір якої становить 10 сантиметрів, другу сторону - 16 сантиметрів, а третю - 12 сантиметрів. Його периметр, таким чином, буде 38 сантиметрів .

Так само ми не повинні забувати той факт, що знати область нерегулярного багатокутника є інший метод, який відповідає на назву тріангуляції. З чого вона складається? В основному, щоб розділити на трикутники і обчислити області з них, щоб, нарешті, зробити суму всіх з них.

І все це, не забуваючи про те, що існує також метод детермінанта Гауса, який використовується для обчислення площі від декартової площини.

Простіший спосіб зрозуміти, що таке нерегулярні багатокутники - це думати, що ця класифікація охоплює всі ті багатокутники, які не мають рівних сторін і кутів, незалежно від їх кількості . Тому всі полігони, які не відповідають цьому властивості, увійдуть до групи регулярних багатокутників.

border=0

Пошук іншого визначення