Визначення соціального середовища

Соціальне середовище суб'єкта формується за їхніми умовами життя та праці , дослідженнями, які вони завершили, рівнем доходу та громадою, до якої вони входять. Кожен з цих факторів впливає на здоров'я індивіда: тому на глобальному рівні відмінності між соціальними середовищами різних країн створюють диспропорції у питаннях охорони здоров'я.

Таким чином, тривалість життя і рівень захворюваності змінюються залежно від освіти, яку отримала людина, типу роботи, яку вони виконують, та доходу, який вони отримують від місяця до місяця.

Урядові установи, як правило, розробляють різні плани щодо поліпшення соціального середовища (тобто сприяють створенню належних умов для повного розвитку суб'єкта). Серед цілей, запропонованих цим типом ініціатив, - створення робочих місць , поліпшення якості та безпеки на робочому місці , масовість доступу до соціальних виплат та збільшення фінансування для участі найбідніших регіонів.

Існує кілька концепцій, які допомагають нам поглибити соціальне середовище. Поняття соціалізації , наприклад, визначає процес, за допомогою якого людина набуває необхідного досвіду, щоб взаємодіяти зі своїм сусідом. Іншими словами, соціалізація - це процес, через який індивід поступово пристосовується до середовища, в якому він живе.

Соціальне середовище вивчається з таких дисциплін, як соціальна психологія . Ця галузь психології ґрунтується на припущенні, що існують психологічні процеси, які визначають функціонування суспільства та спосіб, у який відбувається соціальна взаємодія.

border=0

Пошук іншого визначення