Визначення математичної причини

Розум - це поняття з великою кількістю значень. У цьому випадку нас цікавить висвітлення його використання в області математики , де співвідношення є часткою двох цифр .

Тому математична причина - це зв'язок між двома величинами, які можна порівняти один з одним. Це - результат, коли одна з кількостей або кількостей поділяється або віднімається іншою. Тому причини можуть бути виражені у вигляді дробів або десяткових цифр.

Подивимося приклад . Співвідношення 24 до 6 дорівнює 4 . Це означає, що якщо ми розділимо 24 на 6 , то отримаємо 4 як математичну причину.

24/6 = 4 (або, іншими словами: 6 x 4 = 24 ).

Ми можемо стверджувати, що за тим же прикладом 24 має 4 рази 6 .

Слід зазначити, що у багатьох випадках розрізняють геометричну причину і арифметичну причину . Геометричний коефіцієнт є часткою геометричної прогресії і полягає в порівнянні, як ми зробили в попередньому прикладі, двох величин від їх частки (визначення того, скільки разів присутня в іншому).

Оскільки геометричний розум формується в понятті геометричної прогресії , необхідно також пояснити його значення: це послідовність, в якій кожен елемент може бути отриманий через множення попереднього з причини (константа, яка також відома). з назвою фактора прогресії ). Загалом, використання прогресії слова є кращим для тих послідовностей, які мають чітко визначений початок і кінець, тоді як послідовність зазвичай використовується для випадків нескінченних термінів.

Геометрична прогресія може бути наступною: 4, 12, 36, 108, 324. У цьому випадку математичне відношення (або геометричне , точніше) дорівнює 3 , оскільки це число, за яким необхідно помножити кожну елемент для отримання наступного. Рівняння для швидкого доступу до будь-якого елементу цієї прогресії має на одній стороні невідоме з порядковим номером ( n ), яке ми хочемо знайти як індекс, а з іншого боку, перший з термінів, помножений на співвідношення, що піднімається на n 1

Давайте розглянемо приклад, заснований на попередній геометричній прогресії, щоб перевірити ефективність згаданого рівняння при пошуку значення будь-якого з його елементів: якщо врахувати, що 4 є першим, то значення п'ятого можна знайти, помноживши 4 на 3 ( математичне співвідношення цієї прогресії) піднято до 4 (тобто до порядкового номера елемента, який ми хочемо знати, 5, мінус 1); 3 підняли до 4 дають нам 81 , які множимо на 4 дає нам 324 .

Арифметична причина, з іншого боку, є різницею, яка існує в арифметичній прогресії. У цьому випадку математичне співвідношення є різницею між обома цифрами (тобто, результатом віднімання). Причина 8-3 , в цьому сенсі, дорівнює 5 .

Арифметична прогресія , на відміну від геометричної, служить для опису числової послідовності, в якій кожна пара послідовних термінів має таку саму відмінність, як і будь-яка інша, оскільки для отримання неї необхідно додати до попередньої константи. Ця константа відома як різниця прогресії або відстані . Якщо взяти приклад попереднього параграфа, якщо математичне відношення дорівнює 5, можлива прогресія може становити 3, 8, 13, 18 і 23.

І в розумінні геометрії, і в арифметичній причині, коротко, ми працюємо з зв'язком між двома термінами, які є послідовними, відомими як попередні і послідовні .

border=0

Пошук іншого визначення