Визначення математичних меж

Термін, який ми зараз будемо аналізувати, цікаво підкреслити, що він утворений об'єднанням двох слів, які мають своє етимологічне походження в древніх мовах. Таким чином, межі походить від латинського слова limes , який є родителем ліміту, який можна перевести як край або межу чогось.

Зі свого боку, математики - це слово, яке має своє цитоване походження в грецькій мові і конкретно в терміні mathema . Це можна визначити як вивчення конкретної теми або теми.

Поділ, що позначає поділ між двома регіонами, відомий як межа . Цей термін також використовується, щоб назвати обмеження або обмеження, до крайності, що може бути досягнуто з фізичного аспекту і до того моменту, коли приходить тимчасовий період.

Для математики межа є величиною, до якої поступово наближаються терміни нескінченної послідовності величин. Математична межа , таким чином, виражає тенденцію функції або послідовності, а її параметри наближаються до певного значення.

Неформальне визначення математичної межі вказує на те, що межа функції f (x) дорівнює T, коли x прагне до s , за умови, що x можна знайти для кожного випадку поблизу s, так що значення f (x) дорівнює як можна ближче до Т, як він призначений.

Однак, крім вищезгаданої межі, ми не можемо ігнорувати, що є й інші дуже важливі в галузі математики. Таким чином, ми можемо говорити також про межу послідовності, яка може бути існуючою або унікальною і розходяться, у тому випадку, якщо терміни, які не сходяться в будь-якій точці.

Точно так само ми повинні говорити про інший ряд математичних меж, таких як межа послідовності множин або топологічних просторів. Серед останніх є ті, що стосуються фільтрів або мереж.

Нарешті, ми не можемо ігнорувати існування того, що відомо як Банаховий ліміт. Останній, названий на честь польського математика Стефана Банаха, - це той, що обертається навколо того, що називається банаховим простором. Це фундаментальна частина в межах функціонального аналізу і може бути визначена як простір, де є функції, які мають нескінченний вимір.

Як і інші математичні концепції, межі відповідають різним загальним властивостям, які допомагають спростити розрахунки . Проте розуміння цієї ідеї дуже важко, оскільки це абстрактне поняття.

У математиці поняття пов'язане зі зміною значень, що приймаються функціями або послідовностями, і ідеєю апроксимації між числами . Цей інструмент допомагає вивчати поведінку функції або послідовності, коли вони наближаються до даної точки.

Формальне визначення математичної межі було розроблено різними теоретиками в усьому світі протягом багатьох років, з роботами, що лягли в основу нескінченно малого числення .

border=0

Пошук іншого визначення